Terug college van burgemeester en schepenen

vr 10/12/2021 - 10:30 Virtueel - via Microsoft Teams Extra college

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Circuleren 1

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Kabinet Tine Heyse

Kabinet Tine Heyse

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst