Terug
Gepubliceerd op 16/06/2022

2022_BURG_01098 - Toelating filmopnames - Zonder Afspraak - Sleepstraat, Bevrijdingslaan, Gandastraat en Achterstraat in Gent -27/06-07/07/2022 - Goedkeuring

burgemeester
wo 15/06/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 15/06/2022 - 15:47
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_01098 - Toelating filmopnames - Zonder Afspraak - Sleepstraat, Bevrijdingslaan, Gandastraat en Achterstraat in Gent -27/06-07/07/2022 - Goedkeuring 2022_BURG_01098 - Toelating filmopnames - Zonder Afspraak - Sleepstraat, Bevrijdingslaan, Gandastraat en Achterstraat in Gent -27/06-07/07/2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe gemeentewet, artikel 135.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Gecoördineerde Wetgeving, artikel 26.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

W2, diende op 20/05/2022 een aanvraag in om toelating te krijgen voor het maken van filmopnames op de volgende data en locaties:

- Bevrijdingslaan op 27/06/2022 van 07u tot 20u met technische zones in de Bevrijdingslaan en de Abrikoosstraat te 9000 Gent van 06u tot 20u;

- Sleepstraat op 28/06/2022 van 07u tot 20u met technische zone in de Gillis Coppinsstraat te 9000 Gent van 06u tot 18u;

- Achterstraat op 30/06/2022 van 14u tot 21u met technische zone in de Achterstraat te 9040 Gent van 10u tot 21u;

- Gandastraat op 07/07/2022 van 07u tot 18u met technische zone in de Gandastraat te 9000 Gent van 06u tot 18u.


in het kader van de film Zonder Afspraak.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanuit politioneel oogpunt en in de optiek van openbare orde wordt de toelating gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

Adviezen

CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

AFDELING OPENBARE VEILIGHEID BRANDWEERZONE CENTRUM Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

IPR Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT – CEL VERKEERSTECHNISCHE TAKEN Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

DE LIJN Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

DIENST WEGEN, BRUGGEN EN WATERLOPEN Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan W2, voor filmopnames Zonder Afspraak op onderstaande data en locaties, mits het naleven van de voorwaarden zoals vermeld in bijlage:

- Bevrijdingslaan op 27/06/2022 van 07u tot 20u met technische zones in de Bevrijdingslaan en de Abrikoosstraat te 9000 Gent van 06u tot 20u;

- Sleepstraat op 28/06/2022 van 07u tot 20u met technische zone in de Gillis Coppinsstraat te 9000 Gent van 06u tot 18u;

- Achterstraat op 30/06/2022 van 14u tot 21u met technische zone in de Achterstraat te 9040 Gent van 10u tot 21u;

- Gandastraat op 07/07/2022 van 07u tot 18u met technische zone in de Gandastraat te 9000 Gent van 06u tot 18u.


Bijlagen