Terug
Gepubliceerd op 16/06/2022

2022_BURG_01099 - Toelating filmopnames - Liefdestips aan mezelf - Drongenhof + Kaatsspelplein 9000 Gent - 05/07-09/07/2022 - Goedkeuring

burgemeester
wo 15/06/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 15/06/2022 - 15:47
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_01099 - Toelating filmopnames - Liefdestips aan mezelf - Drongenhof + Kaatsspelplein 9000 Gent - 05/07-09/07/2022 - Goedkeuring 2022_BURG_01099 - Toelating filmopnames - Liefdestips aan mezelf - Drongenhof + Kaatsspelplein 9000 Gent - 05/07-09/07/2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe gemeentewet, artikel 135.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Gecoördineerde Wetgeving, artikel 26.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Potemkino, diende op 10/05/2022 een aanvraag in om toelating te krijgen voor het maken van filmopnames op de locatie White Cat Drongenhof 40 en Drongenhofkapel met inbegrip van een technische zone in Drongenhof + Kaatsspelplein te 9000 Gent op 05/07/2022 10u t.e.m. 09/07/2022 09u (opbouw vanaf 04/07/2022 09u - afbouw t.e.m. 09/07/2022 18u), in het kader van de serie Liefdestips aan mezelf.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanuit politioneel oogpunt en in de optiek van openbare orde wordt de toelating gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

Adviezen

CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

AFDELING OPENBARE VEILIGHEID BRANDWEERZONE CENTRUM Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT – CEL VERKEERSTECHNISCHE TAKEN Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

DIENST WEGEN, BRUGGEN EN WATERLOPEN Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Potemkino, voor filmopnames Liefdestips aan mezelf op de locatie White Cat Drongenhof 40 en Drongenhofkapel met inbegrip van een technische zone in Drongenhof + Kaatsspelplein te 9000 Gent op 05/07/2022 10u t.e.m. 09/07/2022 09u (opbouw vanaf 04/07/2022 09u - afbouw t.e.m. 09/07/2022 18u), mits het naleven van de voorwaarden zoals vermeld in bijlage.


Bijlagen