Terug
Gepubliceerd op 06/01/2022

2022_BURG_00028 - Toelating filmopnames - Geldwolven - Afrikalaan - 10/01/2022 - Goedkeuring

burgemeester
do 06/01/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 15:38
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_00028 - Toelating filmopnames - Geldwolven - Afrikalaan - 10/01/2022 - Goedkeuring 2022_BURG_00028 - Toelating filmopnames - Geldwolven - Afrikalaan - 10/01/2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Geco√∂rdineerde Wetgeving, artikel 26.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe gemeentewet, artikel 135.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Caviar Antwerp BV, diende op 24/12/2021 een aanvraag in om toelating te krijgen voor het maken van filmopnames op de locatie Afrikalaan te 9000 Gent op 10/01/2022 van 16u05 tot 18u55, in het kader van Geldwolven.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanuit politioneel oogpunt en in de optiek van openbare orde wordt de toelating gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

Adviezen

CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE Gunstig onder voorwaarden
AFDELING OPENBARE VEILIGHEID BRANDWEERZONE CENTRUM Gunstig onder voorwaarden
DIENST WEGEN, BRUGGEN EN WATERLOPEN Gunstig onder voorwaarden

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Caviar Antwerp BV, voor filmopnames Geldwolven op de locatie Afrikalaan te 9000 Gent op 10/01/2022 van 16u05 tot 18u55, mits het naleven van de voorwaarden zoals vermeld in bijlage.


Bijlagen