Terug
Gepubliceerd op 06/01/2022

2022_BURG_00029 - Toelating filmopnames - Hello Bank web commercial - travelling shots straten Sint-Amandsberg 9040 Gent - 07/01/22 - Goedkeuring

burgemeester
do 06/01/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 15:38
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_00029 - Toelating filmopnames - Hello Bank web commercial - travelling shots straten Sint-Amandsberg 9040 Gent - 07/01/22 - Goedkeuring 2022_BURG_00029 - Toelating filmopnames - Hello Bank web commercial - travelling shots straten Sint-Amandsberg 9040 Gent - 07/01/22 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Geco√∂rdineerde Wetgeving, artikel 26.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe gemeentewet, artikel 135.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Wenneker.be, diende op 24/12/2021 een aanvraag in om toelating te krijgen voor het maken van filmopnames / travelling shots in de straten van Sint-Amandsberg e.o. te 9040 Sint-Amandsberg op 07/01/2022 van 10u tot 20u, in het kader van Hello Bank web commercial .

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanuit politioneel oogpunt en in de optiek van openbare orde wordt de toelating gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

Adviezen

CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE Gunstig advies

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Wenneker.be, voor filmopnames / travelling shots Hello Bank web commercial in de straten van Sint-Amandsberg e.o. te 9040 Sint-Amandsberg op 07/01/2022 van 10u tot 20u, mits het naleven van de voorwaarden zoals vermeld in bijlage.


Bijlagen