Terug
Gepubliceerd op 19/05/2022

2022_BURG_00921 - Kunstpromenade 05/06/2022 - Rodetorenkaai - Goedkeuring

burgemeester
do 19/05/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: do 19/05/2022 - 11:49
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Afwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_00921 - Kunstpromenade 05/06/2022 - Rodetorenkaai - Goedkeuring 2022_BURG_00921 - Kunstpromenade 05/06/2022 - Rodetorenkaai - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Dekenij Dampoortstraat Dampoortstraat 1; 9000 Gent , diende op 05.03.2022 een aanvraag in voor de organisatie van een themamarkt op de locatie Rodetorenkaai te 9000 Gent op 05.06.2022 van 10u 00 tot 22u 00.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er kan toelating worden verleend voor de organisatie van voormelde themamarkt, omdat de adviserende partijen positief advies uitbrachten , weliswaar mits de voorwaarden worden nageleefd.

Activiteit

AC34388 Ambulante handel en foren

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Dekenij Dampoortstraat, voor de organisatie van een themamarkt op de locatie Rodetorenkaai te 9000 Gent op 05.06.2022, van 10u 00 tot 22u 00, mits het naleven van de voorwaarden zoals vermeld in bijlage.


Bijlagen

  • Aanvraag.pdf
  • Adviezen & voorwaarden.docx