Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

Besluitenlijst  burgemeester

do 19/05/2022 - 11:00 bureau burgemeester

 • 1.

  2022_BURG_00918 - Tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Delegatie van bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Filip Watteeuw, m.n.: mobiliteitsbeleid, parkeerbeleid en verkeersplanning, taxidiensten, inname openbare weg (reclame, kabels, straatmeubilair, straatgeveltuintjes en leidingen), inname van de openbare weg voor terrassen en ambulante handel en tijdens de Gentse Feesten, stedelijke wegen, bruggen en (onbevaarbare) waterlopen, subsidies regenwater, lichtplan, 3D GIS, buurtwegen, rooilijnen, architectuurbeleid, stadsbouwmeester, stedenbouw, omgevingsvergunningen, bescherming van monumenten en stadsgezichten en van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen, beheer over stadsmonumenten, stadsarcheologie, stadsarchief, notarisinlichtingen, tijdelijke inname van de openbare weg, herstelvorderingen; tijdens de afwezigheid van schepen Filip Watteeuw van 14 juni 2022 tot en met 16 juni 2022 te delegeren aan schepen Bram Van Braeckevelt.

 • 2.

  2022_BURG_00919 - OVB20220200 - Beslissing tot onontvankelijkheid

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_BURG_00920 - OVB20220214 - Beslissing tot gedeeltelijke inwilliging

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_BURG_00921 - Kunstpromenade 05/06/2022 - Rodetorenkaai - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de burgemeester wordt gevraagd toelating te verlenen aan Dekenij Dampoortstraat , voor de organisatie van een themamarkt op de locatie Rodetorenkaai te 9000 Gent op 06.06.2022.

 • 5.

  2022_BURG_00922 - Route 55 - goedkeuring

  Goedgekeurd
 • Toelating voor de organisatie van BEE OPENING (Opening nieuw bedrijf, BEE Site, gelegen J F Kennedylaan 29), van 19/05/2022 17.00h tot 20/05/2022 02.00 h

  Behandeld

  Toelating voor de organisatie van BEE OPENING, van 19/05/2022 17.00 h tot 20/05/2022 02.00 h

  Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een Opening nieuw bedrijf, BEE Site, gelegen J F Kennedylaan 29. Ontvangst gaat door op de Rigakaai.