Terug burgemeester

wo 18/05/2022 - 11:00 bureau burgemeester

Agendapunten

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu- afdeling Woontoezicht

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - cel burgemeesterbesluiten

Politie - Directie Operaties

Dienst Openbare Orde en Beheer - Cel Evenementenbeheer

 • Betreft het schoolfeest van het Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge, Alfons Biebuycklaan 24.
  Activiteiten:
  Vanaf 10 uur tot omstreeks 18 uur komen mensen naar school met 2 musicals (eerste voorstelling om 10uur en tweede om 15uur), barbecue ’s middags als eetmaal van 12 uur tot 14 uur. (ong. 400 eters)
  In namiddag van 15u00 tot 17 uur zijn er workshops voorzien op hun eigen schoolterrein.
  Gedurende de ganse dag gelegenheid tot het nuttigen van een kop koffie, frisdranken en alcoholische dranken (geen sterke dranken) en ondertussen doorlopend tombola.
  Omstreeks 18 uur sluiten ze deze activiteit af.

  Bij de maaltijd en/of aperitief kans tot het nuttigen van wijn/cava/bier/frisdranken en daarna koffie en taart. • Betreft het schoolfeest van de lagere school Sint-Lieven Kolegem welke doorgaat op hun schoolterrein gelegen Eeklostraat 7 te Gent. Er zullen optredens zijn van de leerlingen. Verder zal men kunnen genieten van een hapje en een drankje.

  Er worden op de speelplaats 2 springkastelen, volksspelen, tafels en stoelen geplaatst. Op het grasveld zal kinderanimatie (schmink, visput, fotobooth, haren vlechten en tattoos zetten) voorzien worden. In de cafetaria worden de bar, de kassa en de eetstanden voor hotdogs, pasta en frieten voorzien. De optredens zullen doorgaan in de sporthal, de kinderen zullen zich omkleden in hun eigen klas. Bij slecht weer zal de kinderanimatie binnen of onder het afdak doorgaan.

  Er zal bier, wijn en cava geserveerd worden.

  Er zal elektronisch versterkte geluid gespeeld worden.

  Er worden 750 bezoekers verwacht verspreid over de dag.
 • Edugo Run, recreatieve loop in en rond de campussen van Edugo Oostakker.
  Daarbij wordt vooral op de campussen zelf gelopen, toch is er een klein deel op openbaar terrein
  Edugo Arena: Sint-Jozefstraat 16, de loop vindt grotendeels plaats op de terreinen en in de gebouwen van de campussen, enkel de Eksaardserijweg en de Sint-Jozefstraat zullen er gekruist worden.
  Ze verwachten ongeveer 3000 deelnemers (vooral leerlingen maar ook ouders en sympathisanten zijn er welkom)
  4 collega's van het comm. SA zullen instaan voor toezicht en verkeersregeling.

  Verkeersmaatregelen:
  PARKEERVERBOD : E1 met onderbord op 03/06/2022 van 14u tot 22u
  - Sint-Jozefstraat langs beide zijden van kruispunt Krijtekerkweg tot aan kruispunt Onze-Lieve-Vrouwstraat
  - Eksaardserijweg langs beide zijden van kruispunt met de Krijtekerkweg tot aan kruispunt Groenstraat
  VERKEERSSCHRAAG: met verkeersbord C3
  - 2 stuks op kruispunt Eksaardserijweg – Groenstraat
  - 2 stuks op kruispunt Eksaardserijweg – Krijtekerkweg
  - 2 stuks in de Sint-Jozefstraat aan de uitrit Parking Edugo Arena
  - 2 stuks aan pleintje Onze-Lieve Vrouwstraat

  Bijkomende verkeersmaatregelen:
  - Een pijl omleiding in de Eksaardserijweg ter hoogte van de Krijtekerkweg (richting Krijtekerkweg)
  - Een verkeersbord F45 in de Onze-Lieve-Vrouwstraat ter hoogte van kruispunt Groenstraat
  BIJKOMENDE MAATREGELEN (niet verkeer):
  Er zal gedurende de EDUGO RUN rekening worden gehouden met DE LIJN zoals gevraagd per mail door de verantwoordelijke De Vreese Werner. De vraag was om een maximum oponthoud van 3 min toe te laten.

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

 • Delegatie van bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Rudy Coddens, m.n.: sociaal beleid; seniorenbeleid; ouderenzorg; voorzitter BCSD; armoedebeleid; gezondheidsbeleid, Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC), eretekens laureaat van de arbeid, liefdadigheidsfeesten, tombola's en collecten, aanvragen privé-pensioenen, stadsfinanciën; financieel toezicht verzelfstandigingen; dienstenbedrijf; tijdens de afwezigheid van schepen Rudy Coddens van 3 juni 2022 in de namiddag tot en met 12 juni 2022 te delegeren aan schepen Astrid De Bruycker.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel


Publicaties

Besluitenlijst