Terug burgemeester

Wed 29/06/2022 - 11:00 bureau burgemeester

Agendapunten

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu- afdeling Woontoezicht

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

 • Delegatie van bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Sofie Bracke, m.n.: beleid inzake economie, economische dienstverlening, kantoren, bedrijventerreinen, acquisitie, uitgiftebeleid, sectorenbeleid, ondernemerschap, startersbeleid, duurzaam ondernemen, markten en foren, ambulante handel, middenstand, detailhandel, sportbeleid, publiekszaken en digitalisering (District 09), informatisering van stadsdiensten, administratieve vereenvoudiging, haven; tijdens de afwezigheid van schepen Sofie Bracke van 30 juni 2022 tot en met 14 juli 2022 te delegeren aan schepen Sami Souguir.

Politie - Directie Operaties

Dienst Openbare Orde en Beheer - Cel Evenementenbeheer

 • Betreft de jaarlijkse vinkenzettingen welke doorgaan op American Footballveld gelegen Borluutstraat 21 te Gent en dit op diverse data. De spelers zullen telkens plaatsnemen om de 2,40m van elkaar. Verder wordt er geen infrastructuur opgesteld.

  De vinkenzettingen gaan door op volgende dagen:
  - Vrijdag 1 juli 2022 om 09u00
  - Maandag 4 juli 2022 om 19u00
  - Vrijdag 8 juli 2022 om 09u00
  - Maandag 11 juli 2022 - Sluitingsprijs - om 19u00

  Er worden per zetting 30 deelnemers verwacht.
 • Betreft de tijdelijke invulling van de site Maria Middelares gelegen Kliniekstraat 27 te Gent. In juli en augustus is er 2 maand lang een tijdelijke invulling in het kader van gezondheid. Het doel van de invulling is buurtparticipatie met onder andere maandelijkse brunch, gratis workshops, foodtruckfestival, skatecontest, moestuin voor buurtbewoners. De start van de tijdelijke invulling zal op 2 juli van 10u00 tot 22u00 doorgaan met een open air party om nadien de hele zomer lang open te blijven voor evenementen zonder versterkte muziek.

  Er zullen op de parking een podium, een bar, een tent, 2 sanitaire units, een opbouw zwembad, een DJ-booth, 4 tafels en 30 stoelen. Er zullen in het begin van de site fietsenstallingen worden geplaatst voor 100 fietsen.

  Er zal elektronisch versterkte geluid gespeeld worden. Er werd een geluidsafwijking aangevraagd.

  Er zal sterke/gegiste drank geschonken worden.

  Er worden 750 bezoekers verwacht op de open air party en minder dan 100 voor de andere evenementen/activiteiten.

  Programma:
  - 02/07/2022: Openingsfeest
  - 03/07/2022: Kubb tornooi, bar open
  - 09/07/2022: Quizavond
  - 10/07/2022: Talk KPNI (workshop)
  - 17/07/2022: Food workshop
  - 30/07/2022: Talk sustainability (workshop)
  - 31/07/2022: Closet sale

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel


Publicaties

Besluitenlijst