Terug
Gepubliceerd op 25/05/2022

2022_BURG_00967 - Vergunning voor de verkoop van producten met een niet-commercieel karakter - Gent centrum - Gent - 12.07.2022 - Goedkeuring

burgemeester
wo 25/05/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: wo 25/05/2022 - 11:42
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_00967 - Vergunning voor de verkoop van producten met een niet-commercieel karakter - Gent centrum - Gent - 12.07.2022 - Goedkeuring 2022_BURG_00967 - Vergunning voor de verkoop van producten met een niet-commercieel karakter - Gent centrum - Gent - 12.07.2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, artikel 7.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 24 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Akabe Funk Waregem, diende op 23.05.2022 een vergunningsaanvraag in voor de verkoop van de volgende producten: ongeveer 50 zakjes snoep , op de locatie Gent centrum te 9000 Gent van 12.07.2022 tot 12.07.2022.

De opbrengst is bestemd voor een menslievend doel: de jins willen een leuke activiteit doen in Gent op hun groot kamp en hebben hierbij wat extra geld voor nodig.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er kan een vergunning worden verleend voor voormelde verkoop, weliswaar mits volgende voorwaarden worden nageleefd:

  • Tijdens de verkoop dient elke verkoper herkenbaar te zijn door middel van een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren.
  • Na afloop van de activiteit moet de verantwoordelijke het bewijs van de bestemming van de fondsen, tot het realiseren van het aangegeven doel meedelen, binnen de dertig dagen. Deze mededeling moet verstuurd worden naar de Dienst Feesten en Ambulante Handel, Wiedauwkaai 49A te 9000 Gent (marktenenforen@stad.gent).
  • Iedere wijziging dient het voorwerp uit te maken van een nieuwe aanvraag.

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de aanvrager.

Iedere wijziging dient het voorwerp uit te maken van een nieuwe aanvraag.

Activiteit

AC34388 Ambulante handel en foren

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Vergunning te verlenen aan Akabe Funk Waregem, voor de verkoop van ongeveer 50 zakjes snoep . De opbrengst is bestemd voor een menslievend doel: de jins willen een leuke activiteit doen in Gent op hun groot kamp en hebben hierbij wat extra geld voor nodig. De verkoop zal plaatsvinden van 12.07.2022 tot 12.07.2022 - locatie Gent centrum te 9000 Gent.

Artikel 2

Tijdens de verkoop dient elke verkoper herkenbaar te zijn door middel van een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren.

Artikel 3

Na afloop van de activiteit moet de verantwoordelijke het bewijs van de bestemming van de fondsen, tot het realiseren van het aangegeven doel, meedelen, binnen de dertig dagen. Deze mededeling moet verstuurd worden naar de Dienst Feesten en Ambulante Handel, Wiedauwkaai 49A te 9000 Gent (marktenenforen@stad.gent).

Artikel 4

Iedere wijziging dient het voorwerp uit te maken van een nieuwe aanvraag.


Bijlagen

  • Aanvraagformulier art7_Celeste Devlaminck_.docx