Terug burgemeester

ma 21/02/2022 - 11:00 bureau burgemeester

Agendapunten

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu- afdeling Woontoezicht

Politie - Directie Operaties

Dienst Openbare Orde en Beheer - Cel Evenementenbeheer

 • Betreft een team van 3 à 5 medewerkers/medewerksters die in Gent voorbijgangers aanspreken om de acties van de vzw ’t Eilandje onder de aandacht te brengen en hen voor te stellen om ’t Eilandje te ondersteunen onder de vorm van maandelijkse donaties (SEPA-domiciliëringen). Iedere persoon die ’t Eilandje wenst te steunen met een maandelijkse donatie, zal met de hulp van ons team een SEPA mandaat invullen en tekenen. Dit formulier voldoet aan de normen die door bankinstellingen worden vereist.

  Het team is herkenbaar aan een jas met LOGO van het ’t Eilandje, een badge met hun voor- en achternaam, hun Rijksregisternummer en het logo van het ‘t Eilandje.
  De coronamaatregelen die op dat moment van toepassing zijn moeten nageleefd worden, gezien men voortdurend passanten aanspreekt is een mondmasker aangeraden.
  De locaties waar men zal aanwezig zijn:
  Zone Veldstraat (Korte meer)
  Zone Korenmarkt (Vrijdagsmarkt)
  Zone Kalandeberg (Kouter/Botermarkt)
  Zone Zuid

  Data: vanaf 01/03/2022 tot en met 31/12/2022.
 • Naam: Runners' lab halve marathon Gentbrugge
  Omschrijving: Het Belgische kampioenschap halve marathon
  Toegangsvoorwaarden: inschrijving voor de halve marathon bedraagt 30euro
  13km 15euro
  jeugdloop gratis
  Verwacht totaal aantal bezoekers: 301-2000
  Verwacht aantal bezoekers op het drukste moment: 500

  Het podium en de start en aankomst zijn op privedomein, namelijk
  de piste van krc Gent atletiek. Er worden kegels op bepaalde stukken van het parcours gezet om de loopzone
  af te bakenen vanaf 7u.

  Programma

  9u30: start elite wave / Belgische kampioenschappen
  10u30: aankomst eerste loper
  11u00: Jeugdloop 500m voor 5-8 jarigen
  11u10: Jeugdloop 1000m voor 9-12 jarigen
  11u20: podium elite + jeugd
  11u30: start 'Free the Wheelers' (info en inschrijven via
  TripleChallenge.be)
  11u35: start wave recreatieve lopers

  *Het programma kan nog gewijzigd worden voor bijvoorbeeld televisie-uitzending

  De organisatie dient te voorzien in een ruimte met wifi alwaar een commandopost kan ingericht worden.
  Iemand van de organisatie - met beslissingsbevoegdheid - dien in de commandopost aanwezig te zijn.
  Op de bewonersbrief dient het GSM nummer te staan van de persoon van de organisatie die aanwezig zal zijn op de commandopost.

  Gunstig advies onder voorwaarden voor mobiliteit

  • Communicatiecampagne
  o Overal op de plaatsen waar men hinder verwacht, plaatst de organisatie vooraankondigingsborden
  o Voor gemotoriseerd verkeer en fietsers
  o Met datum, begin- en einduur en reden van de hinder
  o 2 weken op voorhand


  • Bewonersbrief

  o De bewonersbrief met verkeersmaatregelen en de perimeter voor verdeling worden ruimschoots op voorhand bezorgd aan de stakeholders. De organisatie staat hiervoor in.
  o De perimeter bevat minstens het parcours en de straten die hinder ondervinden.
  o In de brief wordt vermelding gemaakt van de impact van de verkeersmaatregelen, het omleidingsplan en eventuele zones met elektronisch versterkte muziek en contactgegevens.
  o De bewonersbrief wordt 2 weken voor het evenement verdeeld

  • Signalisatieplan
  o De organisatie zorgt ruimschoots op voorhand voor een signalisatieplan. Dit wordt opgemaakt op basis van de verkeersmaatregelen van de politie. (handleiding in bijlage)

  • De Gentbrugse Meersen blijven toegankelijk voor bezoekers te voet of met de fiets.
  • Ontsluiting wijk: op momenten dat de stroom lopers het toelaat, wordt gemotoriseerd verkeer door gelaten zodat bewoners in- en uit de wijk kunnen. De wachttijd zal nooit meer dan 10 minuten bedragen.
  • Het parcours wordt vrijgegeven vanaf de laatste loper gepasseerd is (op politiebevel) • Naam: Sfinx ekiden
  Omschrijving: De Sfinx ekiden is een aflossingsmarathon, de afgelopen 10 jaar ging die door aan de
  Toegangsvoorwaarden: 72euro voor een ploeg van 6 lopers
  Verwacht totaal aantal bezoekers: 301-2000
  Verwacht aantal bezoekers op het drukste moment: 500
  Link naar de website en/of sociale media pagina: www.sfinxekidengent.be


Publicaties

Besluitenlijst