Terug
Gepubliceerd op 04/07/2022

2022_BURG_01242 - Toelating filmopnames - James, De Musical - Technische zone Sint-Baafsplein 9000 Gent - 01/08-05/09/2022 - Goedkeuring

burgemeester
ma 04/07/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 04/07/2022 - 10:57
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_01242 - Toelating filmopnames - James, De Musical - Technische zone Sint-Baafsplein 9000 Gent - 01/08-05/09/2022 - Goedkeuring 2022_BURG_01242 - Toelating filmopnames - James, De Musical - Technische zone Sint-Baafsplein 9000 Gent - 01/08-05/09/2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe gemeentewet, artikel 135.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Gecoördineerde Wetgeving, artikel 26.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Dedsit BVBA, diende op 16/05/2022 een aanvraag in om toelating te krijgen voor het maken van filmopnames op de locatie NTGent Sint-Baafsplein 17 te 9000 Gent met een technische zone op het Sint-Baafsplein van 01/08/2022 t.e.m. 05/09/2022, in het kader van het televisieprogramma James, De Musical.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanuit politioneel oogpunt en in de optiek van openbare orde wordt de toelating gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

Adviezen

CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

AFDELING OPENBARE VEILIGHEID BRANDWEERZONE CENTRUM Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT – CEL VERKEERSTECHNISCHE TAKEN Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

DIENST WEGEN, BRUGGEN EN WATERLOPEN Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Dedsit BVBA, voor filmopnames James, De Musical op de locatie NTGent Sint-Baafsplein 17 te 9000 Gent met een technische zone op het Sint-Baafsplein van 01/08/2022 t.e.m. 05/09/2022, mits het naleven van de voorwaarden zoals vermeld in bijlage.


Bijlagen

  • Aanvraag FO
  • Opstellingsplan
  • Info technische voertuigen
  • Draaiboek
  • Voorwaarden