Terug
Gepubliceerd op 04/07/2022

2022_BURG_01243 - Toelating organisatie rommelmarkt - Halfweg 2 9000 Gent (volkstuinen Assels)- 17/07/2022 - Goedkeuring

burgemeester
ma 04/07/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 04/07/2022 - 10:57
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_01243 - Toelating organisatie rommelmarkt - Halfweg 2 9000 Gent (volkstuinen Assels)- 17/07/2022 - Goedkeuring 2022_BURG_01243 - Toelating organisatie rommelmarkt - Halfweg 2 9000 Gent (volkstuinen Assels)- 17/07/2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, artikel 6.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, hoofdstuk III.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

vzw volkstuinen Assels - Gent, diende op 03/06/2022 een aanvraag in voor de organisatie van een rommelmarkt op de locatie Halfweg 2 volkstuinen Assels te 9000 Gent op 17/07/2022 - start evenement 06u -  einde evenement 18u.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er kan toelating worden verleend voor de organisatie van voormelde rommelmarkt, omdat de burgemeester beslissingen neemt inzake rommelmarkten op privaat domein, weliswaar mits de voorwaarden worden nageleefd.

De toelating zal aan de organisator(en) worden betekend.

Adviezen

CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

AFDELING OPENBARE VEILIGHEID BRANDWEERZONE CENTRUM Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

DFAH - AFDELING FOREN EN AMBULANTE HANDEL Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan vzw volkstuinen Assels - Gent, voor de organisatie van een rommelmarkt op de locatie Halfweg 2 volkstuinen Assels te 9000 Gent op 17/07/2022, start evenement 06u en einde evenement 18u, mits het naleven van de voorwaarden zoals vermeld in bijlage.


Bijlagen