Terug
Gepubliceerd op 04/07/2022

Besluitenlijst  burgemeester

ma 04/07/2022 - 11:00 bureau burgemeester

 • 1.

  2022_BURG_01218 - ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van de woning(en) Sint-Denijslaan - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_BURG_01219 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Maaltebruggestraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_BURG_01220 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Zwijnaardsesteenweg, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_BURG_01221 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Olifantstraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_BURG_01222 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Olifantstraat, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_BURG_01223 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Gangmakersstraat, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_BURG_01224 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - François Benardstraat, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_BURG_01225 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Renaat de Rudderstraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_BURG_01226 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Charles de Kerchovelaan, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_BURG_01227 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Palinghuizen, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_BURG_01228 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Leiekaai, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_BURG_01229 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Lieven de Winnestraat, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_BURG_01230 - ongeschiktverklaring van de woning(en) Zonder-Naamstraat - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_BURG_01231 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Lieven de Winnestraat, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_BURG_01232 - ongeschiktverklaring van de woning(en) Iepenstraat - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_BURG_01233 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Hoogstraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_BURG_01234 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Holdaal, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_BURG_01235 - Besluit niet ongeschikt en niet onbewoonbaar - Henleykaai - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_BURG_01236 - ongeschiktverklaring van de woning(en) Waldamkaai - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_BURG_01237 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Gagelstraat, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_BURG_01238 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Leliestraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_BURG_01239 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Fibulaplein, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_BURG_01240 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Noormanstraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_BURG_01241 - Besluit ongeschiktverklaring - Olifantstraat - Gent - Opheffing

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_BURG_01242 - Toelating filmopnames - James, De Musical - Technische zone Sint-Baafsplein 9000 Gent - 01/08-05/09/2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de burgemeester wordt gevraagd toelating te verlenen aan Dedsit BVBA, voor filmopnames op de locatie NTGent Sint-Baafsplein 17 te 9000 Gent met een technische zone op het Sint-Baafsplein van 01/08/2022 t.e.m. 05/09/2022.

 • 26.

  2022_BURG_01243 - Toelating organisatie rommelmarkt - Halfweg 2 9000 Gent (volkstuinen Assels)- 17/07/2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de burgemeester wordt gevraagd toelating te verlenen aan vzw volkstuinen Assels - Gent, voor de organisatie van een rommelmarkt op de locatie Halfweg 2 volkstuinen Assels te 9000 Gent op 17/07/2022.

 • 27.

  2022_BURG_01244 - Offerfeest Leiekaai - goedkeuring

  Goedgekeurd
  Een offerfeest met een preek en een gezamenlijk gebed dat buiten zal plaatsvinden in de Leiekaai 18 te Gent.
  Ter plaatse zal er 1 springkasteel komen, alsook 2 tafels voor een buffet.
  Ze verwachten 300 bezoekers. Men heeft geen afwijking inzake het geluidsniveau. • 28.

  2022_BURG_01245 - Tijd voor gelijkspel - goedkeuring

  Goedgekeurd
  Betreft een debat over gelijke kansen in de sport, gevolgd door de live-uitzending van de openingsmatch op het EK vrouwenvoetbal (België-IJsland) op groot scherm welke zal doorgaan op de binnenkoer van restaurant Jour de Fête gelegen Gustaaf Callierlaan 233 te Gent.

  Er zal op de binnenkoer onder de bestaande tent een groot scherm en stoelen voor het panelgesprek worden opgesteld.

  Er zal bier en wijn geschonken worden ((beperkt menu van restaurant Jour de fête).

  Er zal elektronisch versterkte geluid gespeeld worden. Er wordt geen geluidsafwijking aangevraagd.

  Er worden 50 aanwezigen verwacht.
 • 29.

  2022_BURG_01246 - Tijdelijk plaatsverbod C. K. - Blaarmeersen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_BURG_01247 - Tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Delegatie van bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Evita Willaert, m.n.: Stedelijk onderwijs, onderwijsbeleid, flankerend onderwijsbeleid, educatieve diensten; opvang baby's en peuters, buitenschoolse opvang, regie kinderopvang; Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (ICLB); Gezinsbeleid, Huizen van het Kind; Outreachend Werk; tijdens de afwezigheid van schepen Evita Willaert van 18 juli 2022 tot en met 29 juli 2022 te delegeren aan schepen Filip Watteeuw.

 • 31.

  2022_BURG_01248 - OVB20220268 - Beslissing tot onontvankelijkheid

  Goedgekeurd