Terug burgemeester

Thu 30/06/2022 - 11:00 bureau burgemeester

Agendapunten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

 • Delegatie van bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Sami Souguir, m.n.: stadsontwikkeling, ruimtelijke planning, grond- en pandenbeleid, onteigening in het kader van RUP's, cultuurbeleid, receptieve ruimten, toezicht op erediensten, financiële participaties, toezicht op Jan Palfijn, intergemeentelijke samenwerking en intercommunales, stads- en OCMW-pensioenen; tijdens de afwezigheid van schepen Sami Souguir van 25 juli 2022 tot en met 12 augustus 2022 te delegeren aan schepen Sofie Bracke.

 • Delegatie van bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Astrid De Bruycker, m.n.: natuurontwikkeling, stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen, openbaar groen, beleidsparticipatie en cocreatie, stedelijke buurtwerking, gelijke kansenbeleid, beleid voor etnisch-culturele minderheden en integratiebeleid, beleid voor personen met een handicap; welzijnsbeleid; tijdens de afwezigheid van schepen Astrid De Bruycker van 22 juli 2022 tot en met 15 augustus 2022 te delegeren aan schepen Sofie Bracke.

 • Delegatie van bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Rudy Coddens, m.n.: sociaal beleid; seniorenbeleid; ouderenzorg; voorzitter BCSD; armoedebeleid; gezondheidsbeleid, Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC), eretekens laureaat van de arbeid, liefdadigheidsfeesten, tombola's en collecten, aanvragen privé-pensioenen, stadsfinanciën; financieel toezicht verzelfstandigingen; dienstenbedrijf; tijdens de afwezigheid van schepen Rudy Coddens van 25 juli 2022 tot en met 15 augustus 2022 te delegeren aan schepen Sofie Bracke.

 • Delegatie van bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Filip Watteeuw, m.n.: mobiliteitsbeleid, parkeerbeleid en verkeersplanning, taxidiensten, inname openbare weg (reclame, kabels, straatmeubilair, straatgeveltuintjes en leidingen), inname van de openbare weg voor terrassen en ambulante handel en tijdens de Gentse Feesten, stedelijke wegen, bruggen en (onbevaarbare) waterlopen, subsidies regenwater, lichtplan, 3D GIS, buurtwegen, rooilijnen, architectuurbeleid, stadsbouwmeester, stedenbouw, omgevingsvergunningen, bescherming van monumenten en stadsgezichten en van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen, beheer over stadsmonumenten, stadsarcheologie, stadsarchief, notarisinlichtingen, tijdelijke inname van de openbare weg, herstelvorderingen; tijdens de afwezigheid van schepen Filip Watteeuw van 8 augustus 2022 tot en met 21 augustus 2022 te delegeren aan schepen Tine Heyse.

 • Delegatie van bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Tine Heyse, m.n.: milieu: omgevingsvergunning, lucht, geluid, milieutoezicht, MER, circulaire economie, bodem; klimaat en energie; wonen en woontoezicht; landbouw en voeding; dierenwelzijn; tijdens de afwezigheid van schepen Tine Heyse van 19 juli 2022 tot en met 29 juli 2022 te delegeren aan schepen Filip Watteeuw.

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - cel burgemeesterbesluiten

Politie - Directie Beheer

HRM

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Politie - Directie Operaties

Dienst Openbare Orde en Beheer - Cel Evenementenbeheer

 • Derde editie van een kleinschalig evenement, in de namiddag animatie voor de buurtkinderen, 's avonds
  vertier voor de volwassenen in de vorm van kleine optredens, karaoke en een dansfeest.
  Men verwacht 180 bezoekers over de 3 dagen.
  Schenken van bier en wijn.
  Ter plaatse komt er een podium van 12m².
 • Sportief Openlucht evenement - Internationaal Waterpolotornooi voor jeugd en volwassenen.
  Men verwacht 300 waterpolospelers
  Ter plaatse zal er een eetstand en bbq komen.
  Alsook een tent van 8 x 20m.
 • Op de laatste dag van de speelpleinwerking wordt er een feest gegeven om de zomer af te sluiten samen met de kinderen, hun ouders, familie en vrienden…
  Men verwacht 150 bezoekers.
  Men zal verscheidene bieren en likeur en vodka schenken.
  Buiten zal men het volgende opstellen:
  Schommels, Speeltuin, Springkasteel
  Tent+ spelletjes+ chips en snoep standje + hotdog/hamburger kraam
  Verkoop drankkaarten, Games zoals kubben
  Boxen
  Podium 7,5 x 5 met trapje 90cm
  Tent met stoelen en tafels onder.

  Alles zal doorgaan in de Achterdries 52 te Gent.


Publicaties

Besluitenlijst