Terug
Gepubliceerd op 09/06/2022

2022_BURG_01053 - Toelating filmopnames - WIL - Patershol e.o. - 17-18/06/2022 - Goedkeuring

burgemeester
do 09/06/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: do 09/06/2022 - 12:33
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester

Voorzitter

Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester
2022_BURG_01053 - Toelating filmopnames - WIL - Patershol e.o. - 17-18/06/2022 - Goedkeuring 2022_BURG_01053 - Toelating filmopnames - WIL - Patershol e.o. - 17-18/06/2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe gemeentewet, artikel 135.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Gecoördineerde Wetgeving, artikel 26.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Menuetto film, diende op 14/04/2022 een aanvraag in om toelating te krijgen voor het maken van filmopnames op de locatie Patershol e.o. te 9000 Gent op 17/06/2022 van 18u t.e.m. 18/06/2022 03u (opbouw vanaf 17/06/2022 08u - afbouw t.e.m. 18/06/2022 10u) met een technische zone op het Kaatsspelplein, Geldmunt en de Lange Steenstraat 9000 Gent, in het kader van de film WIL.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanuit politioneel oogpunt en in de optiek van openbare orde wordt de toelating gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

Adviezen

CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

AFDELING OPENBARE VEILIGHEID BRANDWEERZONE CENTRUM Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT – CEL VERKEERSTECHNISCHE TAKEN Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

LICHTCEL Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

DIENST WEGEN, BRUGGEN EN WATERLOPEN Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden (zie bijlage).

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Menuetto film, voor filmopnames WIL op de locatie de locatie Patershol e.o. te 9000 Gent op 17/06/2022 van 18u t.e.m. 18/06/2022 03u (opbouw vanaf 17/06/2022 08u - afbouw t.e.m. 18/06/2022 10u) met een technische zone op het Kaatsspelplein, Geldmunt en de Lange Steenstraat 9000 Gent, mits het naleven van de voorwaarden zoals vermeld in bijlage.


Bijlagen

  • Aanvraag FO
  • Aanvraag bijkomende technische zone
  • Draaiboek 1
  • Draaiboek 2
  • Voorwaarden