Terug
Gepubliceerd op 23/06/2022

2022_BURG_01167 - Het plaatsen van preventieborden tegen wildplassen op diversie locaties op het openbaar domein in de marge van de Gentse Feesten 2022 - Goedkeuring

burgemeester
do 23/06/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: do 23/06/2022 - 12:20
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_01167 - Het plaatsen van preventieborden tegen wildplassen op diversie locaties op het openbaar domein in de marge van de Gentse Feesten 2022 - Goedkeuring 2022_BURG_01167 - Het plaatsen van preventieborden tegen wildplassen op diversie locaties op het openbaar domein in de marge van de Gentse Feesten 2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het politiereglement op de privatieve inname van de openbare weg of het openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 maart 1990;
  • De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 135, §2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het politiereglement op de privatieve inname van de openbare weg of het openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 maart 1990;
  • De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 135, §2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 31/03/2022 ontving de Dienst Feesten en Ambulante Handel een aanvraag van de Stad Gent - Dienst Preventie voor Veiligheid, Botermarkt 1, 9000 Gent, om van 12 tot en met 29/07/2022 preventieborden tegen wildplassen te plaatsen op de volgende locaties:

Omgeving Vrijdagmarkt
 Grootkanonplein (achter kanon, aan reling waterkant), Kraanlei (ter hoogte van klein pleintje langs behangwinkel tegenover Kanon), Waaistraat, Raffinaderijstraatje, Garensteeg, Serpentstraat, Werregarenstraat, Hoefslagstraatje, Vrijdagmarkt

Omgeving  Baudelohof
 
Sluizeken (verlengde Achterleie, tussen appartementsblok en water), Baudelostraat (tussen Ottogracht en Baudelokaai), Bibliotheekstraat (zijgevel school ter hoogte van kapel), Baudelohof (achtergevel school), Rembert Dodoensdreef, Baudelohof (gevel stadsgebouw), Baudelokaai (waterkant), Sint-Joriskaai, Joremaaie, Bij Sint-Jacobs (ter hoogte van de kerk, hoeken achterzijde)

Omgeving Vlasmarkt
 
Baaisteeg, Ridderstraat, Oude Schaapmarkt, Zandberg, Koningstraat, Vlasmarkt (ter hoogte van  nr 13 - haagje), Ijkmeesterstraat, Oliestraat, Erpelsteeg

Omgeving Oude Beestenmarkt
 
Veermanplein, Nieuwbrugkaai, Zilverenberg, Oude Beestenmarkt, Jan Palfijnstraat, Bisdomkaai, Kwaadham
  

 Omgeving Sint-Baafsplein
 
Nederpolder, Hoogpoort, Maaseikstraat, Hoofdkerkstraat, Lange Kruisstraat, Korte Kruisstraat, Bennesteeg, Belfortstraat (hoek Kammerstraat en hoek Onderstraat), Goudenleeuwplein (ter hoogte van Klokkentoren / lift), Klein Turkije (ter hoogte van kerk)

Omgeving Graslei  en Korenlei
 
Hazewindstraatje, Schuddeveestraatje (indien toegankelijk), Vleeshuistragel, Hof Van Fiennes, Drabstraat / Poel, Onderbergen (tussen Sint-Michielsplein en Hoornstraat), Korenlei (ter hoogte van  zijstraten - ter hoogte van brug), Sint-Michielshelling (langs brug ter hoogte van kerk), Gruuthuusestraat, Pakhuisstraat, Turrepoortsteeg (nieuw op vraag van Gentinfo dd 15/07/19)

Omgeving Kouter
 
Paddenhoek, Borreputsteeg, Koutersteeg, Kouterdreef, Kleinvleeshuissteeg

Omgeving Veldstraat
 
Koophandelsplein, Nodenaysteeg, Predikherenlei, Ajuinlei

Komende van Zuid
 
Kuiperskaai, Notarisstraat, Grote Huidevettershoek, Ketelvest (kant Walpoortstraat)

Omgeving Gravensteen
 
Geldmunt (inclusief steegje achter Gravensteen)

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er kan toelating worden verleend voor het plaatsen van deze tijdelijke preventieborden, weliswaar mits de voorwaarden worden nageleefd.

De toelating zal aan de organisator(en) worden betekend.

Adviezen

Mobiliteitsbedrijf Gunstig onder voorwaarden

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating voor het plaatsen van preventieborden tegen wildplassen op de volgende locaties op het openbaar domein van 12 tot en met 29/07/2022, mits naleving van de voorwaarden zoals uitgeschreven op de bij dit besluit gevoegde bijlage ‘voorwaarden’:

Omgeving Vrijdagmarkt
 Grootkanonplein (achter kanon, aan reling waterkant), Kraanlei (ter hoogte van klein pleintje langs behangwinkel tegenover Kanon), Waaistraat, Raffinaderijstraatje, Garensteeg, Serpentstraat, Werregarenstraat, Hoefslagstraatje, Vrijdagmarkt

Omgeving  Baudelohof
 
Sluizeken (verlengde Achterleie, tussen appartementsblok en water), Baudelostraat (tussen Ottogracht en Baudelokaai), Bibliotheekstraat (zijgevel school ter hoogte van kapel), Baudelohof (achtergevel school), Rembert Dodoensdreef, Baudelohof (gevel stadsgebouw), Baudelokaai (waterkant), Sint-Joriskaai, Joremaaie, Bij Sint-Jacobs (ter hoogte van de kerk, hoeken achterzijde)

Omgeving Vlasmarkt
 
Baaisteeg, Ridderstraat, Oude Schaapmarkt, Zandberg, Koningstraat, Vlasmarkt (ter hoogte van  nr 13 - haagje), Ijkmeesterstraat, Oliestraat, Erpelsteeg

Omgeving Oude Beestenmarkt
 
Veermanplein, Nieuwbrugkaai, Zilverenberg, Oude Beestenmarkt, Jan Palfijnstraat, Bisdomkaai, Kwaadham
  

 Omgeving Sint-Baafsplein
 
Nederpolder, Hoogpoort, Maaseikstraat, Hoofdkerkstraat, Lange Kruisstraat, Korte Kruisstraat, Bennesteeg, Belfortstraat (hoek Kammerstraat en hoek Onderstraat), Goudenleeuwplein (ter hoogte van Klokkentoren / lift), Klein Turkije (ter hoogte van kerk)

Omgeving Graslei  en Korenlei
 
Hazewindstraatje, Schuddeveestraatje (indien toegankelijk), Vleeshuistragel, Hof Van Fiennes, Drabstraat / Poel, Onderbergen (tussen Sint-Michielsplein en Hoornstraat), Korenlei (ter hoogte van  zijstraten - ter hoogte van brug), Sint-Michielshelling (langs brug ter hoogte van kerk), Gruuthuusestraat, Pakhuisstraat, Turrepoortsteeg

Omgeving Kouter
 
Paddenhoek, Borreputsteeg, Koutersteeg, Kouterdreef, Kleinvleeshuissteeg

Omgeving Veldstraat
 
Koophandelsplein, Nodenaysteeg, Predikherenlei, Ajuinlei

Komende van Zuid
 
Kuiperskaai, Notarisstraat, Grote Huidevettershoek, Ketelvest (kant Walpoortstraat)

Omgeving Gravensteen
 
Geldmunt (inclusief steegje achter Gravensteen)

 


Bijlagen

  • affiche _WILDPLASSEN_FRIET
  • affiche _WILDPLASSEN_COFFEE
  • gevraagde locaties.docx
  • voorwaarden