Terug
Gepubliceerd op 23/06/2022

Besluitenlijst  burgemeester

do 23/06/2022 - 11:00 bureau burgemeester

 • 1.

  2022_BURG_01152 - Opheffing van het verbod tot gebruik van open vuren, open verbranding van shisha of om het even welke andere verbranding in een horecazaak in een gebouw gelegen op de Kortrijksesteenweg te 9000 Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_BURG_01153 - Bevel tot het verlenen van toegang tot een woning gelegen in de Hamerstraat te 9000 Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_BURG_01154 - Bevel tot het verlenen van toegang tot een woning gelegen in de Moriaanstraat te 9050 Ledeberg - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_BURG_01155 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie bij de Lokale Recherchedienst in het raam van het erratum van de tweede mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_BURG_01156 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 hoofdinspecteur van politie bij de Lokale Recherchedienst in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_BURG_01157 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 6 inspecteurs van politie bij de Lokale Recherchedienst in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_BURG_01158 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie bij de Dienst Gespecialiseerde Ondersteuning in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_BURG_01159 - Administratief en logistiek kader - Aanwijzing en benoeming van 1 assistent (niveau C) bij de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_BURG_01160 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie bij de Interventiedienst in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_BURG_01161 - Operationeel kader - Aanwijzing en benoeming van 1 inspecteur van politie bij de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_BURG_01162 - Administratief en logistiek kader - Aanwerving van 1 consulent (niveau B) voor de Dienst Human Resources via dringende, externe contractuele werving - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_BURG_01163 - Administratief en logistiek kader - Aanwijzing en benoeming van 1 assistent (niveau C) bij de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_BURG_01164 - Operationeel kader - Bepalen van de rangorde van de kandidaten en aanwijzing en benoeming van 2 inspecteurs van politie bij de Lokale Recherchedienst in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_BURG_01165 - Administratief en logistiek kader - Aanwijzing en benoeming van 1 adviseur (niveau A) voor de Interventiedienst van de Politiezone Gent in het raam van de tweede mobiliteitscyclus van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_BURG_01166 - Toelating filmopnames - Vogeziƫ - Sint-Paulusinstituut Marathonstraat 35 9000 Gent met technische zone in de Marathonstraat + Judoweg - 25-29/06/2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_BURG_01167 - Het plaatsen van preventieborden tegen wildplassen op diversie locaties op het openbaar domein in de marge van de Gentse Feesten 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan  Stad Gent - Dienst Preventie voor Veiligheid, Botermarkt 1, 9000 Gent, het gebruik van verschillende locaties in de stad Gent toe te staan van 12 tot en met 29/07/2022 voor het plaatsen van preventieborden tegen wildplassen.