Terug
Gepubliceerd op 28/06/2022

2022_BURG_01181 - Vergunning voor de verkoop van producten met een niet-commercieel karakter - Halfweg 2 - Gent - 15 tot en met 24.07.2022 - Goedkeuring

burgemeester
ma 27/06/2022 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 11:59
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2022_BURG_01181 - Vergunning voor de verkoop van producten met een niet-commercieel karakter - Halfweg 2 - Gent - 15 tot en met 24.07.2022 - Goedkeuring 2022_BURG_01181 - Vergunning voor de verkoop van producten met een niet-commercieel karakter - Halfweg 2 - Gent - 15 tot en met 24.07.2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, artikel 7.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 24 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Dekenij / Vzw Volkstuinen Assels - Gent, diende op 27.05.2022 een vergunningsaanvraag in voor de verkoop van de volgende producten: dranken (frisdranken en alcoholische dranken - enkel gegiste, geen sterke dranken) van 15 t/m 24.07.2022 en verkoop van voedingsmiddelen (alle producten die betrekking hebben met een frituur, zoals frieten, vleeswaren, sauzen enz. en pannenkoeken) van 15 tot 17.07 en van 21 tot 23.07.2022, op de locatie Halfweg 2 te 9000 Gent.

De opbrengst is bestemd voor een sociaal doel: opbrengsten gaan integraal als inkomsten naar de dekenij/vzw Volkstuinen Gent-Assels.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er kan een vergunning worden verleend voor voormelde verkoop, weliswaar mits volgende voorwaarden worden nageleefd:

  • Tijdens de verkoop dient elke verkoper herkenbaar te zijn door middel van een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren.
  • Na afloop van de activiteit moet de verantwoordelijke het bewijs van de bestemming van de fondsen, tot het realiseren van het aangegeven doel meedelen, binnen de dertig dagen. Deze mededeling moet verstuurd worden naar de Dienst Feesten en Ambulante Handel, Wiedauwkaai 49A te 9000 Gent (marktenenforen@stad.gent).
  • Iedere wijziging dient het voorwerp uit te maken van een nieuwe aanvraag.

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de aanvrager.

Iedere wijziging dient het voorwerp uit te maken van een nieuwe aanvraag.

Activiteit

AC34388 Ambulante handel en foren

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Vergunning te verlenen aan Dekenij / Vzw Volkstuinen Assels - Gent, voor de verkoop van dranken (frisdranken en alcoholische dranken - enkel gegiste, geen sterke dranken) van 15 t/m 24.07.2022 en verkoop van voedingsmiddelen (alle producten die betrekking hebben met een frituur, zoals frieten, vleeswaren, sauzen enz. en pannenkoeken) van 15 tot 17.07 en van 21 tot 23.07.2022 - locatie Half 2 te 9000 Gent. De opbrengst is bestemd voor een sociaal doel: opbrengsten gaan integraal als inkomsten naar de dekenij/vzw Volkstuinen Gent-Assels.


Artikel 2

Tijdens de verkoop dient elke verkoper herkenbaar te zijn door middel van een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren.

Artikel 3

Na afloop van de activiteit moet de verantwoordelijke het bewijs van de bestemming van de fondsen, tot het realiseren van het aangegeven doel, meedelen, binnen de dertig dagen. Deze mededeling moet verstuurd worden naar de Dienst Feesten en Ambulante Handel, Wiedauwkaai 49A te 9000 Gent (marktenenforen@stad.gent).

Artikel 4

Iedere wijziging dient het voorwerp uit te maken van een nieuwe aanvraag.


Bijlagen

  • aanvraagformulier verkoop voor het goede doel (2).pdf