Terug burgemeester

Thu 13/01/2022 - 11:00 bureau burgemeester

Agendapunten

Politie - Directie Operaties

Dienst Openbare Orde en Beheer - Cel Evenementenbeheer

 • Het betreft de 77ste editie van de Omloop het Nieuwsblad.
  Samen met Kuurne-Brussel-Kuurne, die een dag later op het programma staat, vormt de Omloop het Nieuwsblad het openingsweekend van de grote wielerklassiekers.

  Start op de Familie van Rysselberghedreef (heren om 11.05 uur – dames om 13.25 uur)
  Daarna via de Emile Clauslaan ► Krijgslaan ► Oudenaardsesteenweg ► Grote Steenweg Noord ► Tramstraat en Adolphe della Faillelaan alwaar ze het Gentse grondgebied verlaten.

  Algemene visie voor het beheer :
  Realiseren van een aanvaardbaar evenwicht tussen politiemaatregelen en –opdrachten ten einde de verkeersvlotheid en –veiligheid te verzekeren van de renners, volgers en de andere weggebruikers.
  Wettelijke aspecten
  • De wet op het politieambt – artikelen 1, 7/1,2°, 14 , 16 en 22
  • De wet op de geïntegreerde politie – artikel 62 vijde lid
  • De wet van 16.03.1968 betreffende de politie van het wegverkeer – artikel 9
  • De wet van 07.05.2004 tot regeling van de private veiligheid
  • KB van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg – artikel 32.2, 40 quater en 59.19
  • KB van 28.06.2019 tot de reglementering van de wielerwedstrijden en van de alleterreinwedstrijden
  • Omzendbrief OOP45 van 05.11.2019

  Beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen
  • De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en voor een veilig en ordentelijk verloop van de wedstrijd. Zij vaardigen eventueel daartoe de nodige politiereglementen uit en wijzen de plaatsen en aanwezigheidstermijnen aan waar de organisator signaalgevers moet voorzien.
  • De organisator moet in het bezit zijn van een voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeesters van de gemeenten van doortocht.
  • De organisator moet tevens ook in het bezit zijn van de toelating tot het gebruik van de gewestwegen verleend door de verschillende directies van de gewesten die gewestwegen onder hun bevoegdheid hebben.
  • De organisator dient de nodige verzekeringen af te sluiten.
  • Op plaatsen waar de renners een gewestweg dwarsen, op- en afrijden en op de kruispunten met verkeerslichten wordt het verkeer geregeld door de politie.
 • Info organisator:
  Met ons buurtcomité organiseren we onze jaarlijkse nieuwsjaardrink (in 2021 niet doorgegaan wegens geldende coronamaatregelen). We nodigen de bewoners uit van de omliggende straten en mikken op zo’n 75 aanwezigen. We voorzien een welkomstdrankje, volksspelen voor de kinderen, vuurkorven en iets om te eten. De winterstalfeesten gaan door buiten, in het plukbos van de wijk, op een privaat domein. Het domein is groot genoeg (1.000 m²) om voldoende afstand te bewaren overeenkomstig de coronamaatregelen. Indien de coronaregels nog zouden verstrengen en we niet aan de dan nieuw opgelegde regels kunnen voldoen, dan lassen we het evenement uiteraard af.

  Bewoners uit de Wildebrake, Louise Derachestraat, Elise Grandprezstraat, Emile Schattemanstraat, Kouterbosstraat en Leonie Rammeloosstraat

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu- afdeling Woontoezicht