Terug burgemeester

Wed 06/04/2022 - 11:00 bureau burgemeester

Agendapunten

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu- afdeling Woontoezicht

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - cel burgemeesterbesluiten

Politie - Directie Beheer

HRM

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Politie - Directie Operaties

Dienst Openbare Orde en Beheer - Cel Evenementenbeheer

 • Betreft een stoet met leden en oud-leden (Kring der Eeuwige Fanfariens) van de studentenfanfare Ghendt van de stadshal (Poeljemarkt) tot aan de feestzaal Cocteau gelegen Jan Palfijnstraat 17 te Gent. Elke generatie speel enkele nummers uit hun tijd. Op het einde speelt iedereen samen. Na de stoet gaat de lustrumreceptie door in de feestzaal.

  De stoet zal starten omstreeks 19u30 aan de stadshal en volgend parcours afleggen: Stadshal – Botermarkt – Sint-Baafsplein – Kapittelstraat – Kwaadham – Jan Palfijnstraat – eindhalte zaal Cocteau (rond 20u00). De stoet zal de openbare weg volgen. Hierbij zal men rond de geparkeerde wagens stappen. De stoet betreft een ‘dweilorkest’ fanfare waardoor men zich kan aanpassen aan de nauwe straten. Het traject van de stoet is in verkeersarm gebied. Er zal politiebegeleiding voorzien worden voor de stoet.

  Er worden 100 deelnemers verwacht voor de stoet. Dit betreffen allemaal muzikanten (blazers en slagwerkers).

  Aangezien er geen elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt, dient men geen geluidsafwijking aan te vragen.

  Er zal tijdens de stoet geen drank geschonken worden.
 • Betreft een internationaal rugby tornooi met 70 deelnemende ploegen en aansluitende fuif dat doorgaat op het recreatiedomein Blaarmeersen gelegen Zuiderlaan 12 te Gent. Het rugby tornooi zal doorgaan op het rugbyveld en de speelvelden A, B, C, D en E van de Blaarmeersen. Verder zal er een rugbyvillage opgebouwd worden op de evenementenweide (grasweide tussen speelveld A en het strand) en een camping tussen speelvelden A en B.

  Het rugbyvillage zal opgebouwd worden met een plankenvloer, 4 eetstanden, een partytent met podium, een drankstand, een verkoopstand, een foodtruck, 240 tafels, 450 stoelen, een BBQ en 10 sanitaire units. Verder zal er een tent voor een drankstand en de hulppost voorzien worden aan speelveld B. De tenten in het rugbyvillage zullen verwarmd worden met een mazoutbrander.

  Er zal bier en wijn geschonken worden.

  Er zal elektronisch versterkte muziek gespeeld worden. Er werd een geluidsafwijking aangevraagd.

  Er zal sfeerbeheer van Flowgent voorzien worden.

  Er zal een hulppost van Ambu Alert voorzien worden (ziekenwagen en 4 hulpverleners).

  Er worden 800 bezoekers verwacht.

Publicaties

Besluitenlijst