Terug college van burgemeester en schepenen

Wed 20/07/2022 - 09:01 Virtueel - via Microsoft Teams

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

IVA Historische Huizen Gent

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer

HRM

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

Publicaties

Besluitenlijst