Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

Wed 20/07/2022 - 09:00 Virtueel - via Microsoft Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden

Publicaties

Besluitenlijst