Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00038 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Relance Gentse toeristische sector

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:07
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00038 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Relance Gentse toeristische sector 2022_MV_00038 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Relance Gentse toeristische sector

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte voorzitter

Geachte schepen, collega’s,

 

In 2020 beslisten we met het stadsbestuur om voor anderhalf miljoen euro ondersteuning te bieden aan de Gentse toeristische sector.

Omwille van de gekende Corona-toestanden, stonden de activiteiten van deze sector lange tijd op een laag pitje.

De focus van deze ondersteuning lag op drie vlakken: communicatiecampagnes, een vernieuwd aanbod, en inzetten op congressen.

Helaas duurt de Corona-pandemie langer dan we gedacht hadden. De verblijven in de Gentse hotels zitten nog niet op het niveau van voor Corona.

Vandaar mijn vragen:

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

ma 17/01/2022 - 16:04

Toelichting

Zijn er voor het jaar 2022 bijkomende relance-plannen voorzien.

Zo ja, voor welk budget? En waarop wordt vooral ingezet?

Wat was het effect van de maatregelen die in 2020 werden genomen? En kunnen we daarop verder bouwen?

Bespreking

Antwoord

Geachte raadslid Van Pee, 

Bedankt voor uw interessante vraag waar ik graag op in ga, al biedt het vragenuurtje mij enkel de tijd om de grote lijnen toe te lichten.

Zoals u weet heeft dit college in mei 2020 € 1,5mio voorzien voor de relance van het Gentse toerisme.  
Deze middelen hebben we van meet af aan beredeneerd, in overleg met de Gentse toeristische sector en in complementariteit met Toerisme Vlaanderen en Oost-Vlaanderen ingezet.
 We hebben het extra budget spaarzaam uitgeven en proberen inzetten op het goede moment, wanneer er toerisme mogelijk was. Maar de eerste golf duurde veel langer dan verwacht en daarna kwamen er nog golven, dus het was allemaal moeilijk voorspelbaar. 
In concreto zijn de extra middelen voor 611.000 EUR in 2020 ingezet, voor 495.000 EUR in 2021. Er rest nu nog slechts iets meer dan 160.000 EUR  voor bijkomende acties in 2022. 
We hebben als College in september 2021 - en na goedkeuring in de Gemeenteraad- een bijkomende inspanning gedaan om onze logies bijkomende financiële ademruimte te geven door het belastingreglement op de verblijfsbelasting voor 3 maand te schorsen nl. van september tot november 2021.

Om de nood aan ondersteuning nog eens te accentueren geef ik als indicatie de bezettingspercentages in onze hotels mee.
In 2019 was dat gemiddeld 78,5%. Van april 2020 tot juni 2021 haalden ze een gemiddelde van 19%. Een kwart dus van normaal.
Vanaf juli 2021 was er beterschap en klom de bezetting gestaag tot 69% in november (lichtfestival). Maar daarna viel alles weer terug met enkel in de kerstvakantie weer goede cijfers door de talrijke bezoeken van de noorderburen. 
Door de omikronvariant maken we alvast een minder vlotte herstart in 2022 en liggen de cijfers deze maand vermoedelijk weer bijzonder laag.
Een ander cijfer dat ik had kunnen geven is de evolutie van de tijdelijke werklozen in deze arbeidsintensieve sector. Als Schepen van Werk maak ik me ook daar zorgen over.

Zoals u aangeeft was het relanceplan drieledig. 

-Laat me starten bij de marketing, die meer dan ooit gericht was op de binnenlandse bezoekers, maar ook op Gentenaars zelf én herhaalbezoekers. 
Veel acties van visit.gent liepen via sociale media wegens hogere “return on investment” en mogelijkheid om heel snel bij te schakelen. Een paar voorbeelden van die campagnes: “Ghent Holidayland” met ambassadeur Nic Balthazar, “love down-tool” en “Ghent look closer”-reeks.
Het bereik is alvast bijzonder hoog. Bijvoorbeeld op Instagram stegen we van 23.000 volgers begin lockdown naar 38.000 volgers vandaag.

Daarnaast hebben we ook promoties opgezet samen met de logiessector met een aantal aantrekkelijke arrangementen met fietsen, romantisch ontbijt, tickets voor Lights on van Eyck.

Tenslotte waren er ook de grotere campagnes “op papier” (krant, billboards) die gecoördineerd werd vanuit Toerisme Vlaanderen, Vlaanderen Vakantieland, waarin de steden ook een prominente rol kregen.

Voor 2022 moeten we de lijn doortrekken en blijven investeren in Gent als city-tripbestemming met extra accenten op die elementen waar de aantrekkingskracht van Gent zicht onderscheidt: eten - in samenwerking met Puur Gent- duurzaamheid en alles wat voortvloeit uit het Van Eyck jaar.
Door de inzet van regulier budget van visit.gent gecombineerd met de laatste restmiddelen uit relancebudget mikken we op een marketinginzet die ongeveer gelijk zal liggen als in 2021.
Maar onze hoop is vooral dat de campagnes effectief leiden tot boeking.

-Het tweede luik van het relanceplan ambieerde 'een corona-proof en toekomstgericht aanbod stimuleren bij onze toeristische sector of zelf opzetten'. 
Om onze logies te stimuleren richting duurzaamheid, zetten we een subsidiereglement op voor de ondersteuning van toeristisch logies en congres-locaties in het Green Key programma. In 2021 kregen 5 Gentse toeristische logies voor het eerst een Groene Sleutel. In 2022 loopt dit subsidieprogramma verder. In het najaar 2022 zullen we met middelen relance hier ook een mogelijkheid tot investeringssubsidie aan koppelen.
We haakten in maart 2021 ook aan bij het Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen. 9 Gentse toeristische ondernemingen met een kwalitatief dossier rond verduurzaming die niet konden rekenen op Vlaamse financiering, konden wij als Stad alsnog ondersteunen, goed voor een subsidiebedrag van 60.193,25€. 

Om de spreiding buiten het historisch centrum te stimuleren bijvoorbeeld werd “Walkin gent” uitgewerkt, waarin Bekende Gentenaars ook onbekende plekjes laten ontdekken.  

-Ten derde was er extra ondersteuning voor het corona-veilig of hybride organiseren van congressen. Met het relancebudget zijn sinds 2020 14 dossiers betoelaagd voor het organiseren congressen. Er is nog zo’n 40.000 EUR resterend budget om ook voor 2022 de meerkost voor coronaveilig congressen mee te helpen dragen.
Parallel blijft Gent Congres ook hard werken aan dossiers voor de toekomst. En dat loont. Zo staan we op de short list voor Velocity 2024 en haalden we de European Jazz Conference 2024 binnen.

Concluderend kunnen we stellen dat we al heel wat realiseerden maar de crisis wel langer duurt dan we konden inschatten bij de opmaak van het relanceplan in mei 2020. 
De beperkte middelen die we hebben opgespaard van het relancebudget om nog in te zetten in 2022, zullen we in combinatie met het reguliere budget zo goed mogelijk, en in afstemming met de sector, inzetten.
Toerisme is een onmisbare schakel voor de dynamiek van onze stad én het economische weefsel – zoals u weet streven we met ons toerisme van de toekomst naar een evenwicht tussen de draagkracht van onze stad en het draagvlak van onze bewoners.

di 25/01/2022 - 09:12