Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00039 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Mogelijke fusie

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:17
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00039 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Mogelijke fusie 2022_MV_00039 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Mogelijke fusie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De gemeenten Lochristi en Wachtebeke hebben de intentie uitgesproken om te fuseren tot een gemeente van 31.000 inwoners tegen 01/01/2025. Dit nieuws betekende een zware opdoffer voor de gemeente Zelzate die zelf aanstuurde op een fusie met de gemeente Wachtebeke. De burgemeester van Zelzate verklaarde dat zijn gemeente nu nog 3 mogelijke opties heeft om te fuseren: de gemeenten Evergem en Assenede en de Stad Gent. Het schepencollege van Zelzate zal een onafhankelijk een studiebureau aanstellen om te onderzoeken wat de beste fusie is voor Zelzate.

Misschien kan de gemeente Zelzate heel wat geld uitsparen door een rechtstreeks gesprek met de mogelijke fusiepartner Gent aan te gaan.

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

di 18/01/2022 - 11:23

Toelichting

Heeft het Gentse stadsbestuur de intentie om het gesprek aan te gaan  met de gemeente Zelzate over een mogelijke fusie?

Welke specifieke voordelen zou de Stad Gent kunnen hebben bij een mogelijke fusie met de gemeente Zelzate (bijvoorbeeld in het kader van de  verdere ontwikkeling van Nort Sea Port)?

Bespreking

Antwoord

Als stadsbestuur zetten we sterk in op bovenlokale samenwerking. Heel wat uitdagingen stoppen immers niet aan de gemeentegrenzen.

Zo staan we achter het initiatief van de Vlaamse regering welke Vlaanderen opgedeeld heeft in referentieregio’s. Deze referentieregio’s vormen nu het afstemmingsniveau voor intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking. Zelzate maakt deel uit van de referentieregio Gent.

Daarnaast hebben we in december vorig jaar het North Sea Port District opgericht waarbij 6 gemeenten, waaronder Zelzate, en 2 provinciebesturen nog nauwer zullen samenwerken op vlak van duurzaamheid, leefkwaliteit en mobiliteit, en dit binnen het grensoverschrijdende havengebied.

Deze samenwerkingen hebben als doel de bestuurskracht te verhogen, de versnippering tegen te gaan, de bevoegdheden en taken efficiënter te organiseren. We geloven daar sterk in.

Daarnaast zijn er nog heel wat andere nauwe samenwerkingen met Zelzate, zoals bijvoorbeeld in de Brandweerzone Centrum.

Al de samenwerkingen met Zelzate lopen heel goed. Met betrekking tot een mogelijke fusie, zelf ben ik hierover nog nooit gevat geweest door mijn collega burgemeester Meuleman. Een fusie is dan ook wat mij betreft niet direct aan de orde. 

Maar zoals een goed bestuur betaamt, zullen we de resultaten van het onderzoek dat Zelzate wil voeren, afwachten en daar op gepaste wijze op reageren als een concrete vraag zich voordoet.

di 25/01/2022 - 10:23