Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00051 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Facturen bij sociale woningen

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:14
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00051 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Facturen bij sociale woningen 2022_MV_00051 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Facturen bij sociale woningen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De laatste weken krijgen verschillende bewoners van sociale woningen van WoninGent hoge facturen voor algemene en onderhoudskosten toegestuurd die ze met moeite kunnen betalen.

Bewoners van Residentie Botermarktpoort kregen bvb een extra factuur van € 566. Bij de bewoners aan het Rabot liep deze factuur op tot zelfs € 1.143, een bedrag dat voor de meesten absoluut onbetaalbaar is.

Indiener(s)

Sonja Welvaert

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 20/01/2022 - 12:32

Toelichting

Zal het OCMW financieel tussenkomen in de kosten zoals voor 2020 gebeurde?

Bespreking

Antwoord

Vraag werd schriftelijk beantwoord

Beste mevrouw Welvaert,

Wij hebben ook te horen gekregen dat verschillende sociale huurders hoge onderhoudskosten hebben. We willen dan ook graag bij deze een oproep doen naar de sociale huisvestingsmaatschappijen om een betere voorschottenregeling te voorzien in de toekomst om hoge afrekeningen te vermijden voor de huurders en met onaangename verrassingen te confronteren.

Het is wel zo dat deze mensen, net zoals alle Gentse burgers die betalingsproblemen ondervinden voor bepaalde facturen, zich kunnen wenden naar een welzijnsonthaal van het OCMW in hun buurt.
Samen kan er dan gezocht worden naar oplossingen voor deze betalingsproblemen. Het kan gaan over facturen van huur, huurwaarborg, energie, medische kosten enz.

Via een intake zal de hulpvraag onderzocht worden of de hulpvraag door onze dienst kan opgenomen worden. Hetzij voor bemiddeling, hetzij voor eventuele tenlastename. Deze tenlastename kan volledig en gedeeltelijk zijn en al dan niet terugvorderbaar. De mogelijkheden worden onderzocht aan de hand van een sociaal onderzoek.

Via deze weg wil ik dan ook oproepen dat mensen niet moeten wachten tot het water aan de lippen staat maar tijdig de stap moeten zetten naar een welzijnsbureau in de buurt om samen mogelijke oplossingen te bekijken. 

Antwoord op bijvraag rond specifieke situatie 2020:
U verwijst naar een ten laste name door OCMW in 2020. 
Dit betrof een uitzonderlijke situatie in de sociale assistentiewoningen aan de Botermarkt, en betreft dus zeker niet de afrekeningen van alle sociale huurders in Gent. 
De sociale assistentiewoningen aan de Botermarkt waren een van de eerste in Vlaanderen. Er waren tegenstrijdigheden tussen het decreet voor sociaal wonen en het woonzorgdecreet. Hierdoor hebben wij pragmatische regelingen getrokken in Gent rond de woon- en zorgkosten. Sinds de decreten op mekaar zijn afgestemd, is het duidelijk dat alle woonlasten via de sociale huisvestingsmaatschappij moeten verrekend worden en is OCMW enkel nog betrokken vanuit het zorgaspect. 
Dit neemt niet weg dat iedereen met betalingsproblemen zich kan aanmelden voor hulp bij ocmw, zoals eerder uitgelegd. Samen zoeken we een oplossing. Alle kosten zomaar ten laste nemen is niet aan de orde.

di 25/01/2022 - 09:49