Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00048 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: parkeren voor minder mobiele personen bij langdurige wegenwerken

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:48
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00048 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: parkeren voor minder mobiele personen bij langdurige wegenwerken 2022_MV_00048 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: parkeren voor minder mobiele personen bij langdurige wegenwerken

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Situering

Bij langdurige riolerings- en wegenwerken kan het zijn dat de voorziene parkeerplaatsen voor houders van een ‘parkeerkaart voor personen met een handicap’ (kort : ‘erkende’) ook langdurig verdwijnen.

Daarnaast is er de groep die minder mobiel is maar geen houder is van deze parkeerkaart (kort : ‘niet erkende’). Deze personen kunnen niet heel ver stappen, en een kleine oneffenheid kan leiden tot vallen (bv sommige oudere mensen).

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 20/01/2022 - 11:34

Toelichting

Vraag

  • Worden er nu al – systematisch - initiatieven genomen om bij dgl. werkzaamheden voor deze personen (zowel de ‘erkende’ als de ‘niet-erkende’ minder mobiele personen) gereserveerde parkeerplaatsen zo dicht als mogelijk bij de woonplaats te voorzien? Graag kort duiden huidige praktijk en regelgeving. 
  • Indien niet, of bijkomend, de vraag om extra maatregelen hiervoor te nemen en bv. de meest nabijgelegen nog bruikbare parkeerplaats(en) te voorzien voor deze minder mobiele personen, en daar voor de ‘erkende’ minder mobiele personen dan ook de nodige bebording voor te voorzien (incl. ‘Neem je mijn parkeerplaats, neem dan ook mijn handicap!’).
  • Hierbij denk ik ook aan de ‘niet erkende’ minder mobiele personen. Welk initiatief zou er daarvoor kunnen genomen worden, zodat die op een aanvaardbare wandelafstand van de woning toch mobiel kunnen blijven? Kan daar desgevallend een experiment voor worden opgezet, kan de ‘parkeermakelaar’ hierop worden ingezet? 

Bespreking

Antwoord

Geachte heer Taeldeman,

Eerst en vooral: een vast uitgangspunt is dat we proberen te vermijden dat parkeerplaatsen voor personen met een handicap ingenomen worden door een werf. We gaan er dus van uit dat er geen vermijdbare innames van plaatsen voor personen met een handicap zijn.

Soms kan het helaas niet anders. Dit kan het geval zijn bij werken van de stad Gent, maar ook voor private werven. En dan zoeken we oplossingen.

Als er werken zijn waarbij de inname van die parkeerplaats langer dan 2 dagen duurt, dan worden deze inname sowieso gecompenseerd. Daar zien we nauwlettend op toe.

Onze cel Inname Publieke Ruimte van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zoekt bij de inplanning van de inname en vergunning van de werf naar plekken om deze parkeerplaatsen te compenseren. Deze parkeerplaatsen situeren zich altijd zo dicht mogelijk bij de originele plaatsen. 

Deze worden doorgegeven aan de aannemer en dit wordt ook altijd opgenomen in hun vergunning. 

De aannemer zelf moet vervolgens mobiele signalisatieborden op deze compenserende parkeerplaatsen voor personen met een handicap plaatsen. Deze compensatieplaatsen kunnen dan gebruikt worden door houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap. Het enige nadeel hierbij is dat deze borden niet 'vast' staan waardoor ze soms verplaatst worden of zelfs verdwijnen. Maar we maken er sinds kort een punt van om deze signalisatie altijd te gaan controleren, een paar dagen na de start van de werf.

We begrijpen het ongemak voor 'niet-erkende' minder mobiele personen bij werkzaamheden, maar we zien hier niet meteen een oplossing.

We kunnen geen aparte compensatieplaatsen voorzien specifiek voor deze doelgroep: aangezien het gaat om 'niet erkende' minder mobiele personen, en deze groep dus niet afgebakend is, kunnen wij ook niet afdwingen dat enkel deze groep op deze compensatieplaats zou mogen parkeren. Dus de facto kan er geen adequate handhaving gebeuren op plaatsen die we daarvoor zouden kunnen voorzien.

De parkeermakelaar zal hier ook geen oplossing kunnen bieden: het tijdelijk karakter van de werken maakt het praktisch al erg moeilijk om een overeenkomst te vinden met een mogelijke aanbieder van parkeerplaatsen. bovendien kunnen wij deze plaatsen ook niet voorbehouden voor 'niet erkende' minder mobiele personen.

Bij werken kan de werfverantwoordelijke ten allen tijde gecontacteerd worden om vragen te stellen over de (toekomstige) bereikbaarheid van de woning en om Minder Hinder maatregelen te voorzien (bv. loopbrugjes naar de voordeur).

di 25/01/2022 - 10:20