Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00046 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Handhaving parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:36
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00046 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Handhaving parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen 2022_MV_00046 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Handhaving parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Ik heb eerder in deze legislatuur reeds de kwestie van de handhaving van voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen onder de aandacht gebracht. Het is evident dat dergelijke voorbehouden plaatsen enkel mogen worden gebruikt door geëlektrificeerde wagens. De handhaving is dat, om diverse redenen, een stuk minder. Controleurs moeten immers kunnen vaststellen of een voertuig al dan niet elektrisch is en dat kon voor kort niet.

 Daar is recent verandering in gekomen door een wijziging van decreet.

Lokale besturen kunnen vanaf nu ook de technische voertuiggegevens kunnen opvragen bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Hierdoor kan wél nagegaan worden of een voertuig wel degelijk elektrisch is. De toelating om deze gegevens op te vragen geldt zowel voor de gemeenten zelf als voor hun concessiehouders, de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen en de Vlaamse Regering.

Dit is een zeer goede zaak om elektrisch rijden verder ingang te doen vinden. Wagens die rijden op fossiele brandstof horen niet thuis op voorbehouden plaatsen voor geëlektrificeerde voertuigen en dat kan vanaf nu dus ook in de praktijk worden gebracht.

 In een ideale wereld evolueren we naar een systeem waarbij deze parkeerplaatsen enkel kunnen worden gebruikt door voertuigen die aan het laden zijn, maar zover zijn we nog niet.

 


Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 20/01/2022 - 11:27

Toelichting

Hoe kijkt u naar de recente wijziging van het betrokken decreet? Wanneer en op welke manier zal u dit implementeren in onze stad?

 

Bespreking

Antwoord

Geachte heer Peeters,

Op zich is de wijziging van het decreet uiteraard een goede zaak. 

Belangrijk om weten is echter dat het handhaven en controleren van voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen momenteel geen bevoegdheid is van de door het Mobiliteitsbedrijf aangestuurde parkeercontrole.  Momenteel zijn GAS-overtredingen m.b.t. parkeren te Gent exclusief door de politie vast te stellen. 

Ik heb deze vraag nog niet kunnen afstemmen met de burgemeester, maar verdere informatie zal u bezorgd worden.

Het Mobiliteitsbedrijf start dit jaar nog een project op om deze GAS-overtredingen en andere foutparkeerovertredingen in de toekomst zelf te kunnen vaststellen, met als doel dit tegen 2024 in voege te brengen. De optie die de wijziging van het decreet toelaat kan dan ook worden meegenomen.

Tot dan beperkt de controle door het Mobiliteitsbedrijf zich tot gedepenaliseerd parkeren, zoals betalend parkeren, blauwe zone en de voorbehouden parkeerplaatsen voor gemeentelijke parkeervergunningen.

Aangekondigde aanvulling - feedback van de burgemeester:

Deze problematiek werd enige tijd geleden besproken met de politie. Burgers en vaststellers van parkeerretributies kunnen de politie contacteren bij inbreuken. De politie neemt dit mee in haar acties rond parkeren.  

di 25/01/2022 - 09:50