Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00052 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Taxi's Gent-Sint-Pieters

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:54
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00052 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Taxi's Gent-Sint-Pieters 2022_MV_00052 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Taxi's Gent-Sint-Pieters

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eerder deze legislatuur heeft collega Peeters reeds diverse klachten van taxichauffeurs onder de aandacht gebracht. Onder meer inzake signalisatie en het ontbreken van een lift.

Op verschillende vlakken is er intussen al e.e.a. verbeterd. 

De vraag van de taxichauffeurs blijft bestaan om terug naar de voorkant te verhuizen. U heeft in het verleden gemeld dat dit moet besproken worden met de NMBS. 

Sedert de gewijzigde regelgeving komen straattaxi’s daar ten andere ook actief klanten ronselen.

 

 


Indiener(s)

Veli Yüksel

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 20/01/2022 - 12:50

Toelichting

Kunt u met de NMBS het gesprek aangaan over een verhuis naar de voorzijde van het station? Hoe kijkt u naar de problematiek van het ronselen van klanten door straattaxi’s en de impact daarvan op standplaatstaxi’s?

 

Bespreking

Antwoord

Geachte heer Yüksel,

Wij zijn in het verleden al verscheidene malen in gesprek gegaan met de taxisector en de NMBS. In die gesprekken hebben wij telkens een aantal pijnpunten die door de taxisector werden meegedeeld, aangekaart bij de NMBS.

Ik denk bijvoorbeeld aan de installatie van een lift, sluikstort, de signalisatie naar de ondergrondse taxistandplaatsen, toiletten e.d. 

We kunnen u ook meedelen dat de NMBS effectief is ingegaan op een aantal voorstellen. 

Voor de tijdelijke lift is er al een omgevingsvergunning door de NMBS aangevraagd en is de vergunningsprocedure lopende. De werken van de tijdelijke lift zouden, als alles goed gaat, in maart 2022 uitgevoerd worden.

De NMBS heeft vangnetten geplaatst om het afval dat naar beneden gegooid wordt op te vangen. Dit probleem zou dus opgelost moeten zijn.

Wildplassen blijkt nog steeds een probleem te zijn, dit wordt nog verder bekeken. Er zouden in de toekomst wel nog 2 toiletten specifiek voor de taxisector voorzien worden, maar dat is pas in 2027. Momenteel zijn er stationstoiletten die voor iedereen toegankelijk zijn.

De verwachting om de taxistandplaatsen naar de voorkant van het station te verhuizen is reeds verschillende malen besproken met de taxisector en ook met de NMBS. De locaties waarnaar de de taxisector kijkt, liggen op de eigendom van de NMBS. De visie van de NMBS is en blijft om de voorkant van het station zoveel als mogelijk vrij te houden voor voetgangers.

Echter, kan er wel werk gemaakt worden van de signalisatie aan de voorkant van het station, die niet opvallend genoeg is, te verbeteren. Dit probleem werd in het verleden reeds aangehaald in de gesprekken met de NMBS. En heel recent, op woensdag 19/01/2022, vorige week dus, is er een plaatsbezoek doorgegaan waarbij vastgesteld werd dat de signalisatie nog steeds niet is aangepakt door de NMBS. 

Wij zullen het gesprek met de NMBS blijven voeren over het verbeteren van de ondergrondse taxistandplaatsen rond de lift en de signalisatie. 

Meldingen over het ronselen van klanten door straattaxi’s worden door het Mobiliteitsbedrijf opgevolgd waarbij het betrokken taxibedrijf aangeschreven wordt. De handhaving ervan dient te gebeuren door de politie.

di 25/01/2022 - 10:21