Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00044 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Straatnaambord Herman Teirlinckstraat

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:32
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00044 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Straatnaambord Herman Teirlinckstraat 2022_MV_00044 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Straatnaambord Herman Teirlinckstraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Dat heel wat straten en pleinen in onze stad zijn vernoemd naar belangrijke figuren uit het verleden is om diverse redenen een goede zaak. Het is een bijzonder laagdrempelige manier om mensen in contact te brengen met geschiedenis, literatuur of politiek.

Dat is bijvoorbeeld ook het geval met de Herman Teirlinckstraat. Teirlinck was niet alleen auteur en dichter, hij was ook één van de belangrijkste culturele figuren uit de vorige eeuw.

Het is evident belangrijk dat de informatie op een straatnaambord feitelijk correct is. Dat is, wat deze straat betreft, niet het geval. Zo zou, volgens het bord, Teirlinck geboren zijn in 1899. Dit is niet correct, hij zag het levenslicht in 1879.

Een dertigtal jaar geleden was een geëngageerde burger hier reeds mee bezig. Ik heb u een artikel van toen hierover overgemaakt.

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 20/01/2022 - 10:54

Toelichting

Hoe kan dit? Wat is de procedure bij het oplijsten van gegevens in het kader van de opmaak van een straatnaambord? Kan het bord in kwestie worden aangepast? Meer algemeen moeten we misschien ook nakijken of er elders in onze stad nog feitelijke fouten staan op straatnaamborden. Bent u het daar mee eens en hoe ziet u dit op een efficiënte wijze te gebeuren in de praktijk?

Bent u bekend met het artikel dat ik u heb overgemaakt en met de informatie die daarin opgenomen staat? Is daar in de loop der jaren iets mee gebeurd?

 

Bespreking

Antwoord

Vooraleer in te gaan op de specifieke case, kan ik meegeven dat bij dossiers vandaag de dag gebruik gemaakt wordt van diverse bronnen om persoonsinformatie, die wordt opgenomen in het onderschrift, te onderbouwen en te staven. Dit betreft onder andere over informatie van het Archief Gent, internetbronnen, enzovoort. Vandaag beschikken we gelukkig over veel meer gedetailleerde bronnen dan 30 jaar geleden, maar ook hier blijft het waakzaam om alles zoveel mogelijk te dubbelchecken. Geboorte- en overlijdensdata laat de dienst bevoegd voor plaatsnaamgeving altijd bevestigen door het Archief Gent of controleert de dienst zelf op betreffende geboorte- en overlijdensakte, welke worden opgevraagd bij het Archief Gent. Op die manier stellen we alles in het werk om bij nieuwe straatnaamdossiers correcte onderschriften te gebruiken.

Het straatnaamdossier van de Herman Teirlinckstraat is een oud dossier, zoals heel wat Gentse straatnamen. Wat de oorzaak is dat hier een foute geboortedatum staat vermeld, kan niet achterhaald worden: was het al initieel fout of is er ooit een typefout gebeurd bij de productie? Maar het belangrijkste is dat de opdracht is gegeven om het onderschrift te laten aanpassen en het foutieve straatnaambord te vervangen. 

Naast dit dossier krijgt de dienst heel sporadisch nog meldingen van mogelijke foute informatie op straatnaamborden. Dit wordt dan door de bevoegde dienst gecontroleerd en indien nodig worden de borden met foutieve onderschriften vervangen.

De dienst zal nu ook nog eens het oude artikel screenen voor die straatnamen waar data, naam of andere zaken in twijfel worden getrokken en daar waar nodig de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren. In de toekomst kunnen burgers of gelijk wie dit ook steeds blijven melden aan Gentinfo indien ze denken dat een straatnaambord foutieve informatie zou bevatten. Want het is inderdaad belangrijk dat de informatie die vermeld wordt, correct is, dat eventuele anomalieën eruit gehaald worden.

di 25/01/2022 - 10:26