Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00049 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Eindejaarsverlichting deelgemeenten

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00049 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Eindejaarsverlichting deelgemeenten 2022_MV_00049 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Eindejaarsverlichting deelgemeenten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

do 20/01/2022 - 11:37

Toelichting

Al lang wordt er gevraagd om ook in de deelgemeenten Kerstverlichting te voorzien.
Omdat zoveel activiteiten niet mochten doorgaan was sfeervolle verlichting dit jaar nog belangrijker dan anders 

De stad investeerde dit jaar 330.000 euro in de Eindejaarsverlichting. Ook enkele straten in de deelgemeenten kregen verlichting.
Echter dat bleek maar heel bescheiden te zijn en eerder een teleurstelling dan de mooie verlichting waarop de bewoners hoopten. 

Hoe evalueert u de Kerstverlichting in de deelgemeenten?
Hoe denkt u de kwaliteit ervan te verhogen en een meer sfeervolle verlichting te voorzien voor de deelgemeenten?

Bespreking

Antwoord

Vraag werd schriftelijk beantwoord

Geachte raadslid,

Bedankt voor uw vraag. Veel voorbereidingswerk vergde het antwoord niet, want uw collega Stijn De Roo stelde zo goed als dezelfde vraag een maand geleden. Ik herhaal dus nog eens mijn antwoord:

 Misschien is het eerst belangrijk om toe te lichten waarom ik precies “schepen van lichtjes” ben. Want ik merk, ook in vragen van burgers, dat daar vaak verwarring over bestaat. 

 De eindejaarsverlichting werd vroeger betaald en opgehangen door de vele Gentse dekenijen. Dit zorgde voor een lappendeken van verschillende verlichtingen en vaak ook onveilige situaties (ophangen met wankele ladders, elektriciteitsproblemen,…) Eindejaarsverlichting is dus van oudsher gelinkt aan handel en horeca.

 De vorige legislatuur hebben we de vzw big opgericht, jullie waarschijnlijk beter bekend als PuurGent, de stedelijke vzw die onze lokale middenstand promoot en ondersteunt. Met de dekenijen werd afgesproken dat PuurGent de kosten en ook organisatie van de eindejaarsverlichting op zich ging nemen via een raamcontract dat Eandis had gesloten met een leverancier. Jaar na jaar bleef de vraag, en dus ook het budget stijgen tot we in 2019 aan 407.000 EUR uitkwamen.

Vorig jaar sloot PuurGent zelf een overeenkomst met een leverancier waardoor het een interessantere prijs wisten te bekomen. Dit gecombineerd met een lichte krimp van het totale aantal verlichting bracht het budget op 307.000 EUR in 2020. De verdeling van dit budget en de lichtjes tussen 9000 Gent en de respectievelijke deelgemeentes gebeurt met behulp van een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal handels- en horecazaken per locatie. Dit zorgde ervoor dat in deelgemeenten 1/3de  van de eindejaarsverlichting in het centrum hangt of 1/4de  van de totale eindejaarsverlichting

Jaarlijks wordt er een evaluatie naar elke dekenij en sfeergebied gestuurd. Waar de verdeling niet in evenwicht was in 2020, werd in 2021 ook bijgestuurd. De komende weken wordt opnieuw een evaluatievraag gestuurd naar alle dekenijen en sfeergebieden.   

In 2021 werd er in totaal 330.698 EUR gespendeerd aan eindejaarverlichting. Dat is 36% van de jaardotatie van PuurGent. Het aansteekmoment is jaarlijks op een andere locatie en daar kiezen we er voor om telkens de gekende draakjes en wat extra verplichting te plaatsen. Dit jaar was dat de Dries van Wondelgem en volgend jaar zal dat opnieuw in een deelgemeente zijn.

Bij de jaarlijkse evaluatie bieden wij ook de mogelijkheid aan elke commerciële dekenij om zelf eindejaarsverlichting uit de catalogus aan te kopen. Elke commerciële dekenij ontvangt trouwens van PuurGent een toelage waarmee ze hun basiswerking kunnen financieren. Daarnaast kan elke commerciële dekenij een extra toelage krijgen zodra ze één activiteit organiseren. Ook een bijbestelling voor eindejaarsverlichting kan hieronder vallen. Tot nu tot heeft nog geen enkele dekenij een bijbestelling geplaatst. Ook zij beseffen wellicht dat dit budget op een betere manier ingezet kan worden.

Zowel PuurGent als ik ontvangen vragen van handelaars en burgers om nog extra eindejaarsverlichting bij te hangen. In de deelgemeenten met weinig handel en horeca snap ik de vraag en ik heb al gevraagd aan PuurGent of het budgettair mogelijk is om nog een aantal eyecatchers bij te bestellen die dan jaarlijkse in een andere deelgemeente kunnen gezet worden. Ik wil wel niet in de val trappen om jaarlijkse dit budget te verhogen. PuurGent heeft ook andere taken en we kunnen onmogelijk lichtjes blijven bij hangen tot iedereen tevreden is. Voor velen is de sky the limit en het is onmogelijk om aan elke handelszaak iets te hangen.

 Wat betreft de vragen van niet-handelaars: veel Gentenaars zien de eindejaarsverlichting als een soort algemene sfeerschepping betaald door Stad Gent. Zij kennen niet altijd de link met PuurGent en handel en horeca. Ik zie veel Gentenaars zelf hun gevel, soms samen met de buren versieren. Daarom heb ik reeds aan mijn collega schepenen gevraagd of zij kunnen onderzoeken of dergelijke initiatieven op één of andere manier kunnen ondersteund worden.

wo 26/01/2022 - 11:45