Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00041 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Vandalisme standbeeld Jacob van Artevelde Vrijdagmarkt

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:27
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00041 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Vandalisme standbeeld Jacob van Artevelde Vrijdagmarkt 2022_MV_00041 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Vandalisme standbeeld Jacob van Artevelde Vrijdagmarkt

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Bij mijn laatste bezoek aan Gent zag ik tot mijn grote verontwaardiging de staat van het standbeeld van Jacob Van Artevelde op de Vrijdagmarkt. Op de voet van het standbeeld staan een aantal boodschappen geschreven, o.a. het woord "ACAB" dat staat voor "All cops are bastards". We kunnen niets anders dan dit te omschrijven als puur vandalisme.

Op zondag 07/11/2021 vertrok van de Vrijdagmarkt een betoging tegen 'de verkrachtingscultuur in het nachtleven'. Toen werden ook allerlei boodschappen aan het standbeeld opgehangen en/of gekleefd zonder dat hierop gereageerd werd. Ook deze restanten zijn nog zichtbaar.  Indiener(s)

Caroline Persyn

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 19/01/2022 - 17:41

Toelichting

Is de burgemeester hiervan op de hoogte?

Het is niet de eerste keer dat dit mooie standbeeld beklad wordt. Zijn er camera’s n de buurt die dit vandalisme mogelijk konden detecteren?

Zullen er maatregelen genomen worden om ' onze Jacob' in ere te herstellen?

Bespreking

Antwoord

De Politiezone Gent en de diensten hebben mij volgende informatie bezorgd.

In 2021 verwijderde de anti-graffitiploeg 8 maal graffiti of wildplak van de sokkel van het standbeeld van Jacob Van Artevelde. Dergelijk vandalisme is absoluut te betreuren en ik keur dit ten stelligste af. Er wordt hier door de diensten resoluut tegen opgetreden. Dit naar aanleiding van meldingen van burgers of door eigen vaststellingen door bijvoorbeeld onze gemeenschapswachten. Zo zijn er ook 2 vaststellingen gebeurd door de gemeenschapswachten van aanplakkingen naar aanleiding van de betoging tegen seksueel geweld.

Het onderhoud van het standbeeld valt onder de bevoegdheid van schepen El-Bazioui. Het departement Facility Management werkt hiervoor enerzijds samen met de anti-graffitiploeg, die binnen de Groendienst is ondergebracht, en anderzijds met eigen schilderploegen.

In uw vraag verwijst u onder andere naar het opschrift ‘ACAB’ dat nog te zien is. Het klopt dat er nog sporen te zien van dit opschrift. De ondergrond van het standbeeld laat niet toe om op agressievere wijze de verf te verwijderen zonder dat de ondergrond te fel beschadigd zou worden. Het betreft hier namelijk een soort kalksteen waarin verf intrekt en afbrokkelt bij gebruik van te hoge druk. De restanten die nu nog zichtbaar zijn van ‘ACAB’ kunnen daarom niet nog meer verwijderd worden door het verwijderingsteam.

Het departement Facility Management plant daarom een grondige opfrissing van het schilderwerk. Hiervoor is nog geen datum gekend omdat het uiteraard sterk afhangt van een periode van droog weer.

De feiten met opschrift ‘ACAB’ dateren van 08/06/2020. Ik verneem van onze politiediensten dat de nodige vaststellingen gebeurden, een PV werd opgesteld, maar het verder onderzoek, met inbegrip van het gebruiken van beschikbare camerabeelden, naar daders was negatief.

Om te besluiten, belangrijk is dat hier door de diensten kordaat tegen wordt opgetreden. Bij vaststellingen wordt er nagegaan of de daders kunnen opgespoord worden en gesanctioneerd worden. Ongewenste graffiti en affiches worden maximaal verwijderd door onze anti-graffitiploeg. Een grondige opfrissing van het schilderwerk wordt in de nabije toekomst voorzien.

di 25/01/2022 - 10:25