Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00042 - Mondelinge vraag van raadslid Annelies Storms: Buurtrecepties

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00042 - Mondelinge vraag van raadslid Annelies Storms: Buurtrecepties 2022_MV_00042 - Mondelinge vraag van raadslid Annelies Storms: Buurtrecepties

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De Nieuwjaarsreceptie onder de stadshal is omwille van de coronamaatregelen afgeschaft, wat natuurlijk jammer is. Normaliter vinden in de wijken buurtrecepties plaats. Deze zijn op de buurten gericht en bedoeld voor de buurtbewoners. Ze zijn meestal kleinschaliger dan de grote nieuwjaarsreceptie onder de stadshal. 

Indiener(s)

Annelies Storms

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 20/01/2022 - 08:57

Toelichting

 • Zijn de buurtrecepties ook afgeschaft of vinden ze toch plaats?
 • Zo ja, op welke manier worden ze georganiseerd en in welke buurten?
 • Welke eventuele coronamaatregelen worden er genomen?

Bespreking

Antwoord

Vraag werd schriftelijk beantwoord

Beste collega -en  nu raadslid- Storms

Beste Annelies,

Bedankt voor je vraag en betrokkenheid. Corona bepaalt al lang ons gaan en staan. Dat we ook dit jaar onze stadsbrede nieuwjaarsreceptie onder de stadshal moesten annuleren, was opnieuw pijnlijk. Want zo’n receptie bij een nieuw jaar doet ontmoeten, het doet ons stilstaan bij wat was en wat nog komt. Ook in de buurten en in coronatijden en in de donkerste periode van het jaar, zijn zulke momenten echt belangrijk voor het samenleven.

Maar de buurtrecepties zoals we die kenden vóór corona -binnenshuis (zoals het winterontbijt in Dampoort) of allen samen op een centrale plaats in de wijk (zoals de nieuwjaarsreceptie op de Muide)- zijn ook nog niet aan de orde. We zijn -net als vorig jaar- op zoek gegaan naar wat kan en mag binnen de coronakrijtlijnen.

Vorig jaar vonden al plaatsvervangende acties plaats, zoals Gent overwintert, de Intergenties en Covitesse. 

De voorbereidingen voor de eindejaarsevenementen van 2021, waar heel wat bewoners echt naar uitkeken, waren al in vergevorderde staat toen bleek dat ook dit jaar dergelijke initiatieven niet zouden mogen plaatsvinden. 

Onze buurtwerkingen -die werken in buurten waar mensen dicht bij elkaar wonen, maar waar sociale cohesie niet vanzelfsprekend is- zijn dus opnieuw alternatieven gaan zoeken. Dit jaar trekken we de kaart van kleinschalige acties in de publieke ruimte, op meerdere locaties en momenten, om een breder bereik te hebben, zeker in de meer kwetsbare straten en buurten. Een dergelijke aanpak in de open lucht is niet alleen corona-proof, het zorgt voor animo op meerdere plaatsen en momenten in de wijken en doet een beroep op het engagement met de vele vrijwilligers en buurtorganisaties die normaal de schouders zetten onder onze grootschaligere buurtevenementen. 

Dienst Ontmoeten en Verbinden, ons stedelijk buurtwerk, volgt de wijzigende coronaregelgeving nauwgezet op. De geplande aanpak, én elke activiteit afzonderlijk, werd telkens vooraf afgetoetst bij het kernteam evenementen – een wekelijks overleg met stads- en veiligheidsdiensten om alle geplande activiteiten te overlopen en bij te sturen waar nodig.

Wat we nu zien in de buurten is eigenlijk wel heel straf -gezien de maatregelen en het snelle schakelen telkens opnieuw. Het getuigt vooral aan de nood om elkaar op een coronaveilige manier toch te kunnen zien, te horen, bij te praten. Uit de reacties in de buurten -én van de buurtwerkers zelf- hoor ik alvast veel enthousiasme over deze aanpak. Vorige en volgend weekend vinden nog momenten plaats, maar ik geef je graag al een overzicht mee:

 • In Nieuw Gent waren er burenbabbels met gestreken mastellen op 15 januari; Tweewekelijks op woensdag is daar ook nog het buurtontbijt. Daarnaast was er in december ook een raamtekeningsparcours langs verschillende straten in de wijk. Ook in Steenakker zijn er twee koffiemomenten ingericht.
 • Aan de Watersportbaan waren er acht koffiemomenten aan de verschillende hoogbouwblokken Belvedere, Rozenhof, Elektra, Dennenhof en Borluut. Er was een Wintervuurfeest in december aan het blok Anseele, Borluut en Elektra.
 • In Muide-Meulestede-Afrikalaan waren er acht alternatieve en kleinschalige nieuwjaarsdrinks. Inschatting is dat we op deze manier tussen de 400 en 500 bewoners op verschillende plaatsen en momenten samenbrachten.
 • In de Brugse Poort hebben we #brugsepoortverlicht van eind november tot eind januari, waarbij de buren de straten verlichten en een drink organiseren. 22 straten staken met ondersteuning van buurtwerk de handen uit de mouwen om 2022 goed in te zetten. Per locatie varieert de aanwezigheid tussen de 15 tot een kleine 100 deelnemers, afhankelijk van hoe het coronaveilig kon georganiseerd worden. Ook in Rooigem waren er 4 activiteiten met gemiddeld een zestigtal deelnemers.
 • In Oud-Gentbrugge vond een hele reeks recepties plaats: maar liefst 42 straten gaven aan een kleinschalige drink te willen houden. Telkens met een vijftien à twintig mensen die in open lucht klonken op een gezond 2022. Samengeteld hebben meer dan 600 mensen in Oud-Gentbrugge die hun buren het beste toewensten.
 • Aan het Rabot waren er in december buurtontmoetingen met soep aan het Griendeplein en de Wondelgemstraat, met verspreid 80 aanwezigen. In januari trok een nieuwjaarskaravaan op zes momenten naar verschillende plaatsen in de wijk om een koffie aan te bieden aan de bewoners. Vorige zaterdag was er een bescheiden winterfeest aan de Blaisantvest.
 • In Ledeberg zijn er op 7 verschillende plaatsen in de wijk ‘warme wintermomenten’ georganiseerd in januari.
 • Aan Sluizeken-Tolhuis-Ham is er elke donderdag een koffiemoment en vond aan de groene Briel een Nieuwjaarsbrunch plaats. 
 • Aan Scheldeoord en Moscou waren er raamtekeningenparcours en ook dit weekend zijn nog activiteiten gepland.

Met wat creativiteit hebben we deze winter heel wat mensen in hun buurt op een coronaveilige manier bij elkaar gebracht om het glas te heffen.

Belangrijkste succesfactoren van de kleinschalige activiteiten zijn natuurlijk de organisatie in open lucht en het vermijden van het samenbrengen van grotere groepen mensen. We passen daarvoor dan ook onze communicatie aan: er is een gerichte communicatie naar de betrokken straten of buurt, eerder dan een algemene grote aankondiging. 

Met deze aanpak willen we in de buurten mensen dichter bij elkaar brengen, ondanks corona en ondanks het feit dat de grote buurtrecepties niet aan de orde zijn. Zeker in de donkere dagen in coronatijden, waarin mensen ook minder buiten komen, is en blijft dat een nood die we niet mogen onderschatten.

wo 26/01/2022 - 09:04