Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00053 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Elektrificatie & verhoogde dienstverlening dieseltreinlijn Ronse-Eeklo (lijn 86 en lijn 58)

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:58
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00053 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Elektrificatie & verhoogde dienstverlening dieseltreinlijn Ronse-Eeklo (lijn 86 en lijn 58) 2022_MV_00053 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Elektrificatie & verhoogde dienstverlening dieseltreinlijn Ronse-Eeklo (lijn 86 en lijn 58)

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Er is geen enkele provincie in België waar nog zo veel dieseltreinen rijden als in Oost-Vlaanderen. Uit een studie die de FOD Mobiliteit en Vervoer liet uitvoeren door Transport & Mobility Leuven, blijkt dat de treinlijn Ronse - Eeklo de drukst gebruikte dieselspoorlijn voor personenvervoer is in heel België.

Gebruikers van deze treinlijn beklagen zich ook de beperkte dienstverlening, vooral op zondagen en 's avonds.

In Gent bedient deze lijn de stations Gent Sint Pieters, Gent Dampoort, Gentbrugge en Wondelgem.

Een versnelde elektrificatie van deze treinlijn dringt zich op en zal een positieve bijdrage leveren aan de globale verlaging van CO2 uitstoot in ons land en de lokale luchtkwaliteit, ook in Gent.

Indiener(s)

Zeneb Bensafia

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 20/01/2022 - 13:32

Toelichting

Herkent u als schepen van mobiliteit deze noden zowel op vlak van dienstverlening als op de vlak van elektrificatie?

Bent u bereid de minister van mobiliteit en de NMBS hierover te bevragen?

Bespreking

Antwoord

Geachte mevrouw Bensafia,

Er zijn in Vlaanderen nog een 5-tal lijnen die niet geëlektrificeerd zijn. De niet-geëlektrificeerde lijn in Limburg, Genk-Bilzen, wordt binnenkort geëlektrificeerd. De 4 resterende niet-geëlektrificeerde liggen in Oost-Vlaanderen: Aalst-Burst, Gent-Geraardsbergen en Gent-Eeklo en Gent-Ronse. Dat zijn dus nog veel vervuilende dieseltreinen die Gent moeten passeren. Het is eigenlijk straf dat dit tout court nog bestaat. 

Momenteel loopt er een studie over de spoorlijn 58 Gent-Eeklo-(Maldegem). Ongetwijfeld zullen in deze studie zaken worden bekeken als een verdubbeling van het spoor tussen Gent en Eeklo, een doortrekking tot Maldegem en een mogelijke elektrificatie van de lijn. Deze studie zal besproken worden in de vervoersregio Gent. 
Eventuele elektrificatie van de lijn richting Oudenaarde/Ronse is niet opgenomen in dit project. 

Naar aanleiding van het Vervoersplan NMBS 2020-2023 hebben wij als Stad gepleit voor een volwaardig S-net rond Gent, met een halfuurfrequentie op alle regionale lijnen én een amplitude die ook (laat)avondverplaatsingen per trein toelaat. Dat is wat een duurzame vervoersregio nodig heeft.
We zullen deze frequentieverhoging én de elektrificatie van deze lijn verder verdedigen en zullen dit in onze contacten met de minister op de agenda zetten. Voor dit specifiek dossier zal ik zelf contact opnemen met de minister. 

di 25/01/2022 - 10:22