Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00054 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Klachten buurtcomité over werken Dampoort

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00054 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Klachten buurtcomité over werken Dampoort 2022_MV_00054 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Klachten buurtcomité over werken Dampoort

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 20/01/2022 - 13:42

Toelichting

Het buurtcomité ‘Van Dampoort tot Campo Santo’ is van mening dat de informatie over de huidige werken aan de Dampoort onvoldoende doorstroomt naar de bewoners. De communicatie verloopt in hun ogen stroef, de informatie over de stand van zaken of over wijzigingen is niet helder, de stad biedt geen ondersteuning in verband met scheuren in muren door de werken, enz. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Heeft de schepen al samen gezeten met het buurtcomité over deze klachten?
  2. Welke verbetermaatregelen zal de schepen nemen?

Bespreking

Antwoord

Vraag werd schriftelijk beantwoord

Geachte mevrouw Van Bossuyt,

Deze vraag is reeds uitvoerig behandeld als antwoord op vraag 7 in de commissie MEO van 11 januari. Als ik mij niet vergis heeft u ook aan deze vergadering deelgenomen. Voor de behandeling van de problematiek verwijs ik graag naar het antwoord dat ik toen uitvoerig heb toegelicht.

Wat ik wel nog graag wil vermelden is dat een nieuw element is: Op mijn aandringen wordt er volgende week een overleg georganiseerd met het buurtcomité, mezelf, Farys en DWBW (op 3 februari 2022). Daarbij zullen alle betrokken instanties de bezorgdheden en vragen van het buurtcomité zo goed mogelijk proberen beantwoorden.

wo 26/01/2022 - 15:27