Terug
Gepubliceerd op 26/01/2022

2022_MV_00047 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: De erbarmelijke staat van de Poperingestraat

vragenuurtje
ma 24/01/2022 - 18:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 18:42
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00047 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: De erbarmelijke staat van de Poperingestraat 2022_MV_00047 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: De erbarmelijke staat van de Poperingestraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Context : De Poperingestraat, waar tram 1 passeert, ligt er slecht bij. Buurtbewoners klagen over de gevolgen van de slechte staat van het wegdek en de tramsporen : trillingen, lawaaihinder, schade aan woningen, valpartijen bij fietsers, ... Het oplapwerp van de afgelopen jaren brengt geen soelaas. Via een petitie vragen de inwoners van de Poperingestraat dat hun straat structureel wordt aangepakt. 

Indiener(s)

Joris Vandenbroucke

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 20/01/2022 - 11:29

Toelichting

Kan de schepen beamen wat aangeklaagd wordt? Welk perspectief kan de schepen geven voor een structurele verbetering van de situatie? 

Bespreking

Antwoord

Geachte heer Vandenbroucke,

We zijn op de hoogte van de slechte staat van het wegdek. De Lijn is verantwoordelijk voor het onderhoud van het wegdek 1 m buiten de tramsporen. 
Ik heb het reeds eerder gezegd: heel wat wegen met tramsporen in onze stad zijn toe aan grondige vernieuwing of herstel. Ook de Lijn is zich daarvan bewust. Onze diensten zullen samen met De Lijn tijdelijke herstelwerken opvolgen.

Voor een structurele oplossing is echter een integrale heraanleg noodzakelijk. 
Daarover heb ik nieuws: Stad Gent, De Lijn en TMVW hebben het proces voor heraanleg opgestart.
Het is de bedoeling dat de Poperingestraat integraal heraangelegd wordt. Hierbij gaan we de wegenis, inclusief de ondergrond vernieuwen van gevel tot gevel:

  • voetpaden;
  • een tramspoor met akoestisch verbeterde oplegging
  • de aanleg van de rijwegen gecombineerd met de trambaan
  • de aanpassingswerken aan de aansluitingen ter hoogte van de zijstraten
  • Aanleg van nieuw gescheiden rioleringsstelsel
  • parkeerstroken (waar mogelijk, niet evident in combi met tram);
  • Bijhorende tramhaltes en wachtaccomodatie
  • Begeleidende infrastructuur: straatmeubilair, groenaanleg etc. 

De gesprekken over de vernieuwing van deze tramas met De Lijn en Farys zijn in een ver gevorderd stadium en zeer binnenkort (dit voorjaar) komen we dan ook een samenwerkingsovereenkomst naar de gemeenteraad.
Daarna kan de studieopdracht uitgeschreven worden voor dit dossier. Deze werken vergen zeker nog enkele jaren studiewerk.

Ook de projectplanning dient verder te worden uitgewerkt. Vooraleer we beginnen aan de aanleg van nieuwe trambedding moeten de nutsleidingen aangepast of vernieuwd worden. De werken op het terrein zullen dus helaas over enkele jaren kunnen starten - op dit ogenblik mikken we op heel optimistisch 2024, eerder realistisch 2025/2026 (afhankelijk van voortgang studie, nutsleidingen verplaatsen, vergunningen, bezwaren, …).

De Lijn is verantwoordelijk voor deze straat en blijft de situatie van dichtbij opvolgen. Ik geef het ook door aan onze diensten om hier samen met De Lijn op toe te zien zodat de Lijn de nodige herstellingen uitvoert om de veiligheid van iedereen te garanderen. Ik blijf hierop drukken bij De Lijn.
Dit heeft natuurlijk ook te maken met de financiële toestand van De Lijn.

di 25/01/2022 - 10:19