Terug
Gepubliceerd op 23/06/2022

2022_MV_00412 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Parkeren vrachtwagens in kanaaldorpen

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
2022_MV_00412 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Parkeren vrachtwagens in kanaaldorpen 2022_MV_00412 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Parkeren vrachtwagens in kanaaldorpen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte burgemeester

Vrachtwagens van meer dan 7,5 ton mogen niet langer dan 8u parkeren in een bebouwde kom.

Op de website van de Stad Gent is terug te vinden waar er parkeerstroken voorbehouden zijn waar vrachtwagens wel langer kunnen parkeren. Op die plaatsen kunnen chauffeurs dan ook in hun vrachtwagen overnachten.

De praktijk toont echter dat niet iedereen hiervan op de hoogte is. Vanuit de kanaaldorpen komen klachten van burgers die melden dat er vrachtwagens binnen de bebouwde kom overnachten en voor hinder zorgen. Hinder qua veiligheid, want er is minder zicht op aankomend verkeer.

Vandaar mijn vragen:

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 22/06/2022 - 15:44

Toelichting

  • Bent u op de hoogte van deze klachten? Is de Politie op de hoogte van deze klachten?
  • Werden reeds controles uitgevoerd op geparkeerde vrachtwagens in de dorpskernen? Zo ja, met welke resultaten? Zo neen, kunnen daar controles uitgevoerd worden?
  • Wat kan er nog gedaan worden om de bestaande stroken waar wel mag geparkeerd worden, naar de doelgroep te communiceren?
  • Blijkt uit de praktijk niet dat er meer nood is aan parkeergelegenheid en overnachtingsgelegenheid voor vrachtwagenchauffeurs? En kan hierop ingespeeld worden?