Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00412 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Parkeren vrachtwagens in kanaaldorpen

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 18:42
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00412 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Parkeren vrachtwagens in kanaaldorpen 2022_MV_00412 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Parkeren vrachtwagens in kanaaldorpen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte burgemeester

Vrachtwagens van meer dan 7,5 ton mogen niet langer dan 8u parkeren in een bebouwde kom.

Op de website van de Stad Gent is terug te vinden waar er parkeerstroken voorbehouden zijn waar vrachtwagens wel langer kunnen parkeren. Op die plaatsen kunnen chauffeurs dan ook in hun vrachtwagen overnachten.

De praktijk toont echter dat niet iedereen hiervan op de hoogte is. Vanuit de kanaaldorpen komen klachten van burgers die melden dat er vrachtwagens binnen de bebouwde kom overnachten en voor hinder zorgen. Hinder qua veiligheid, want er is minder zicht op aankomend verkeer.

Vandaar mijn vragen:

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 22/06/2022 - 15:44

Toelichting

  • Bent u op de hoogte van deze klachten? Is de Politie op de hoogte van deze klachten?
  • Werden reeds controles uitgevoerd op geparkeerde vrachtwagens in de dorpskernen? Zo ja, met welke resultaten? Zo neen, kunnen daar controles uitgevoerd worden?
  • Wat kan er nog gedaan worden om de bestaande stroken waar wel mag geparkeerd worden, naar de doelgroep te communiceren?
  • Blijkt uit de praktijk niet dat er meer nood is aan parkeergelegenheid en overnachtingsgelegenheid voor vrachtwagenchauffeurs? En kan hierop ingespeeld worden?

Bespreking

Antwoord

Wat betreft uw eerste deelvraag, melden de politie en de overlastregisseur dat zij niet op de hoogte zijn van klachten omtrent vrachtwagens van meer dan 7,5 ton die langer dan 8u zouden parkeren en waarvan de chauffeurs er blijven overnachten. Ook het Mobiliteitsbedrijf laat weten dat er niet direct kennis is van vaste knelpunten in woonomgevingen. Mogelijks is er oneigenlijk vrachtverkeer dat het hoger wegennet vermijdt en dat mogelijks parkeert op hun traject om aan de rij- en rusttijden te voldoen.  

De buurtinspecteur is frequent aanwezig in de kanaaldorpen en aanspreekbaar omtrent de eventuele problematiek. De wijkpolitie heeft dan ook geen specifieke controles uitgevoerd op geparkeerde vrachtwagens in de dorpskernen.  

De wijkinspecteur is op de hoogte van één specifieke situatie waarbij een buurtbewoner zijn vrachtwagen parkeert en in zijn woning overnacht.  De buurtinspecteur is daarvoor met al de betrokken partijen naar een oplossing aan het zoeken.  

Met betrekking tot de parkeerplaatsen voorzien voor vrachtwagens, meldt de politie dat North Sea Port een flyer heeft ontwikkeld waarop de zones staan aangeduid waar toegestaan is om te parkeren met een trekker met oplegger of met een trekker alleen, en dit voor een periode van maximaal 24 uur. Deze folder is opgemaakt in 14 talen. 

Het gaat om meer dan 100 parkeerplaatsen verspreid over verschillende zones binnen het havengebied op grondgebied Gent. Indien de politie foutparkeerders aantreft, worden deze geverbaliseerd maar krijgen ze ook deze flyer mee. Ook buiten de haven zijn er nog parkeerstroken, aangeduid met verkeersbord E9c, voorbehouden specifiek voor vrachtwagens, met name aan de Drongensesteenweg en de Nieuwelaan.

Voor internationale chauffeurs op doortocht, worden er geen plaatsen ingericht om hun rusttijden te nemen. Deze moeten opgevangen worden in de dienstenzones langs de autosnelwegen, of op private vrachtenwagenparkings zoals de Tankterminal in de haven met een parkeercapaciteit van 45 vrachtwagens.

Tot slot wat uw vraag betreft aan de al of niet extra nood aan parkeerplaatsen en overnachtingsmogelijkheden voor vrachtwagenchauffeurs, laat het Mobiliteitsbedrijf weten dat in een Europese studie van 2019 bleek dat er over heel Europa een groot tekort is aan parkeerplaatsen voor internationaal vrachtwerkeer. Daarom is het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken bezig met de opmaak van een strategische visie rond vrachtwagenparkeren. De Stad Gent is betrokken bij dit traject.

Ik denk, collega Van Pee, dat ik hiermee al uw deelvragen heb beantwoord.

wo 29/06/2022 - 14:18