Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00413 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Verkeersdrukte in de Bosstraat Vinderhoutse bossen

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 18:13
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Johan Deckmyn; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00413 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Verkeersdrukte in de Bosstraat Vinderhoutse bossen 2022_MV_00413 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Verkeersdrukte in de Bosstraat Vinderhoutse bossen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De veelgebruikte weg door het nieuwe natuurgebied Vinderhoutse Bossen wordt door voor heel wat buurtbewoners als gevaarlijk ervaren. Men roept op om de weg te knippen voor sluipverkeer. Momenteel wordt de Bosstraat immers vaak gebruikt als sluiproute van de N9 naar de R4, om de drukke knoop tussen N9-R4 en de files te vermijden. De auto's rijden volgens de buurtbewoners in de Bosstraat ook vaak sneller dan de toegestane 50 kilometer per uur.

Daarnaast is de groenpool Vinderhoutse Bossen de voorbije jaren flink gegroeid. Er kwamen heel wat nieuwe bossen en nieuwe paden bij die ontdekt worden door de bezoekers van de groenpool. Deze recreatieve paden worden zeer druk gebruikt door wandelaars en fietsers. De Bosstraat zelf heeft echter geen trottoir en het fietspad is in slechte staat. Het is er met andere woorden niet veilig voor fietsers en wandelaars. Bovendien worden er regelmatig ook reeën en andere dieren aangereden.

Indiener(s)

Sara Matthieu

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 22/06/2022 - 16:00

Toelichting

  • Zijn er plannen om iets aan dit sluipverkeer te verhelpen of maatregelen die genomen kunnen worden om de Bosstraat veiliger te maken?
  • Ziet u mogelijkheden om de Bosstraat op korte termijn in te richten als een tijdelijke speel- en natuurstraat?
  • Natuurvereniging Natuurpunt wenst een aanvraag te lanceren voor de Paas- en zomervakantie van 2023? Ziet de schepen hiervoor mogelijkheden?
  • De stad Gent wil de straat in de toekomst volledig herinrichten. Is er al zicht op de timing en de definitieve inrichting hiervan?

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw bezorgdheid en terechte vraag.

Het sluipverkeer door de Bosstraat is inderdaad een probleem. De aansluiting tussen de N9 en R4 zorgt ervoor dat daar soms files ontstaan. Daardoor zoekt heel wat verkeer, dat geen bestemmingsverkeer is, zijn weg langs de schoolomgeving van Vinderhoute, via de Bosstraat om vervolgens naar de aansluiting R4-Beekstraat of nog verder door langs Mariakerksesteenweg naar R4 of E40 zijn weg verder te zetten. Deze wegen, langs woon- en schoolomgevingen, zijn niet geschikt voor dergelijke doorgaande verkeersstromen. We moeten daar iets aan doen.

Sluipverkeer is aan te pakken met goede circulatiemaatregelen. Ik ben daar absoluut voorstander van. Daarvoor is wel uitgebreider studiewerk noodzakelijk. Het is niet de bedoeling dat sluipverkeer van de ene weg naar de andere weg verlegd wordt. Het is bvb. zeker niet de bedoeling om nog meer verkeer langs de school in de Gavergrachtstraat of andere schoolomgevingen te leiden.

 Het voorstel van buurtbewoners en Natuurpunt voor de Bosstraat is interessant om reeds een aantal zaken te testen. Voor een evenement in het weekend of schoolvakanties zien we weinig bezwaren om de Bosstraat tijdelijk af te sluiten.Tijdens het weekend of op feestdagen verwachten we ook geen grote mobiliteits- of veiligheidsproblemen.

Een voorwaarde is natuurlijk dat het evenement valt buiten de schooluren en geen grote verschuiving van verkeer naar andere straten in de buurt veroorzaakt. We moeten o.a rekening houden met verkeersveiligheid, overlastrisico en passage van openbaar vervoer. Dit hangt in sterke mate af van het tijdstip, wegenwerken en omleidingen in de buurt. De Stad beoordeelt per aanvraag of de straat kan afgesloten worden of geschikt is voor de inname voor een evenement. Ik heb reeds aan de initiatiefnemers gemeld dat dit best kan verlopen via een aanvraag bij Dienst Feesten en Ambulante Handel als evenement.

Binnen een evenement is zeer veel mogelijk. De straat kan gedurende de periode van goedgekeurde inname tijdelijk ingericht worden voor dit evenement. Bijvoorbeeld, het is perfect mogelijk dat een deel van de Bosstraat dan wordt ingericht voor bos- en natuurbeleving, om kampen te bouwen, om te spelen, als een tijdelijk portaal of trefpunt voor wandelrally’s enz.

Het betreft hier wel altijd tijdelijke inrichting gedurende en door de initiatiefnemers van een dergelijk evenement.

In de Bosstraat zijn de laatste jaren reeds maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen. Zo werd het snelheidsregime verlaagd van 70 naar 50 km/h en werden rijbaankussens geplaatst aan twee oversteekplaatsen. Er zal ook nog een derde oversteekplaats met rijbaankussens aangebracht worden. Op die manier zullen alle oversteekplaatsen die op de wandelroutes aansluiten, beveiligd zijn door rijbaankussens. De problematiek van overdreven snelheid gaan onze diensten doorgeven aan de politie om hier meer handhaving te doen. 

Wat betreft uw vraag over de timing van de definitieve inrichting. Vooraleer we de Bosstraat definitief en voldoende toekomstgericht kunnen aanpakken zijn volgende ingrepen vooraf noodzakelijk:

  • Herinrichting Antoon Catriestraat  AWV
  • Heraanleg van de Gavergrachtstraat met een verkeersveilige doortocht thv de school en vrijliggende fietspaden. 
  • Heraanleg van de N9 

De definitieve heraanleg van de Bosstraat is bijgevolg ten vroegste in 2027-2028 aan de orde. 

wo 29/06/2022 - 10:34