Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00423 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Dierenbegraafplaats

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 18:17
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Johan Deckmyn; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00423 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Dierenbegraafplaats 2022_MV_00423 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Dierenbegraafplaats

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Ik stelde in het verleden al diverse vragen over de mogelijkheid tot het voorzien van een dierenbegraafplaats in Gent.

In  oktober 2021 deelde u mee dat er een bevraging gebeurd is bij 4 lokale overheden die momenteel een dierenbegraafplaats of strooiweide hebben. Een voorzichtige conclusie van deze benchmark was dat de mogelijkheid tot uitstrooiingen niet wordt benut en dat ook het gebruik van de begraafplaatsen eerder beperkt is.

Om een beter zicht te krijgen op de behoefte of nood aan een dierenbegraafplaats in Gent gingen nog enkele bevoorrechte getuigen en partners bevraagd worden, zoals dierenartsen, het dierencrematorium Oost-Vlaanderen en ook hondeneigenaars zelf.

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 10:53

Toelichting

Is deze bevraging ondertussen gebeurd? Zo ja, wat is het resultaat?

Komt er op het Gentse grondgebied een dierenbegraafplaats of publieke strooiweide?

Bespreking

Antwoord

Onze dienst heeft ondertussen inderdaad veder werk gemaakt van een bevraging van diverse relevante actoren m.b.t.   dierenbegraafplaatsen. 

Zo is er verder onderzocht welke Vlaamse steden of gemeenten een dierenbegraafplaats of -strooiweide bezitten en welke ervaringen men hiermee heeft. 

- Een eerste vaststelling is dat slechts een beperkt aantal Vlaamse steden of gemeenten beschikt over een dierenbegraafplaats of -strooiweide. Het gaat hierbij over lokale besturen zoals Aarschot, Ninove, Oostende, Zwijndrecht en Leuven. 

- Een tweede belangrijke vaststelling is dat deze dierenbegraafplaatsen en -strooiweiden maar zelden gebruikt of bezocht worden. In die mate zelfs dat bepaalde lokale besturen besloten (of overwegen) de voorzieningen te sluiten en/of een andere bestemming te geven (bv. hondenlosloopweide …). In Zwijndrecht bijvoorbeeld besliste men in 2021 om de begraaf- en strooiplaats die geopend was in 2018 om te vormen tot speelzone voor honden.

Onze medewerker dierenwelzijn heeft verder ook een bevraging gedaan bij enkele dierenartsen en het dierendispensarium. Hieruit blijkt dat er mogelijks wel interesse voor zou zijn in Gent, maar dat uit hun praktijk blijkt dat hier geen duidelijke nood of vraag rond leeft. 

Uit een bijkomende analyse van burgervragen (o.a. Gentinfo) concluderen we hetzelfde. De vraag naar dierenbegraafplaatsen en/of strooiweides komt nauwelijks voor: 4 burgervragen de voorbije 3 jaar.   

Samengevat, de benchmarkstudie, de bevraging en de analyse van de burgervragen doen ons besluiten dat er geen echte nood is tot het creëren van een dierenbegraafplaats of -strooiweide in Gent. Kostenbaten zetten we beter in op de verdere uitrol van hondeninfrastructuur door bijvoorbeeld - waar mogelijk - te voorzien in hondenlosloopweides e.a. 

Noot: In de nabijheid van Gent hebben we ook het  Dierencrematorium te Evergem, waar Gentse dierenliefhebbers met hun dier terecht kunnen indien gewenst.  


wo 29/06/2022 - 16:20