Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00418 - Mondelinge vraag van raadslid Annelies Storms: Sluikstort aan het Scheldeoord

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 18:12
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00418 - Mondelinge vraag van raadslid Annelies Storms: Sluikstort aan het Scheldeoord 2022_MV_00418 - Mondelinge vraag van raadslid Annelies Storms: Sluikstort aan het Scheldeoord

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De laatste weken is er verschillende keren een sluikstort ontstaan in de Emile Moysonlaan ter hoogte van het Scheldeoord. Het sluikstort nam soms grote proporties aan, vuil trekt immers meestal vuil aan. Het laatste sluikstort is inmiddels opgeruimd door Ivago maar later dan afgesproken.  Want blijkbaar is er een afspraak tussen Woningent en Ivago dat elke week op dinsdag het grofvuil wordt opgehaald.

Indiener(s)

Annelies Storms

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 10:08

Toelichting

  1. Wat houdt deze afspraak juist in? 
  2. Wat is er misgegaan?
  3. Kan er daar een mobiele camera geplaatst worden om te voorkomen dat er in de toekomst nog sluikstorten ontstaan?  Of zijn er nog andere maatregelen mogelijk?

Bespreking

Antwoord

De foto's die ons bereikten uit de Emile Moysonlaan lieten geen fraai beeld zien. Dergelijke hopen afval zien we niet vaak meer in onze straten in Gent. Sommige plaatsen zijn jammer genoeg nog steeds sluikstortgevoelig omwille van een samenloop van factoren. De Emile Moysonlaan is één van die plekken. Om die reden is er een afspraak tussen WonInGent en IVAGO om er wekelijks, op dinsdag, grofvuil op te halen. Deze manier van werken wordt slechts bij enkele van de gebouwen van de sociale huisvestingsmaatschappij toegepast. 

De voorbije periode liep er echter iets mis. Door een fout in de planning, gecombineerd met een vergetelheid van een chauffeur, liep het fout en vond er geen grofvuilophaling plaats of niet op de afgesproken dag. Van zodra deze misverstanden werden ingezien, werd de situatie rechtgezet. Daarover werd ook door Ivago gecommuniceerd in de pers. Ik kan bevestigen dat het misverstand uit de weg is en dat we nu weer mogen uitgaan van een omhaling dat terug correct zal verlopen. Hoezeer we ook moeten streven naar operationele perfectie, zal u het met me eens zijn dat mensenwerk gepaard gaat met menselijke fouten. Da's exact wat hier gebeurde. Met vervelende consequenties tot gevolg. Ik wil dat niet minimaliseren, maar ik hoop ook op wat clementie. 

U stelt me ook de vraag of er een mobiele camera kan geplaatst worden op deze locatie. 

Dergelijke, sluikstortgevoelige plaatsen, worden door onze diensten extra gemonitord tijdens het zogenaamde hotspotoverleg. In dit overleg bespreken de handhavende partners, IVAGO en de regie Netheid hoe ze met een gecoördineerde aanpak een afvalproblematiek op een specifieke plaats kunnen aanpakken. Daarbij kan ook worden gekozen voor de inzet van anonieme of zichtbare camera's. 

In april heeft een anonieme camera 3 weken in de Emile Moysonlaan gestaan waarbij 1 feit op beeld werd geregistreerd. Vorig jaar in oktober stond de zichtbare camera hier gedurende 5 weken opgesteld en leverde dit 7 feiten en 7 vaststellingen, waarvan 3 met herkende dader, op. Op deze locatie wordt ook ingezet op het doorzoeken van sluikstorten. Zo werd op 18/06 nog een vaststelling opgemaakt. 

Ik hoop u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben over enerzijds de specifieke situatie in de Emile Moysonlaan en anderzijds onze aanpak op sluitstortgevoelige plaatsen in onze stad. 

wo 29/06/2022 - 10:47