Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00420 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Meer vrouwennamen voor Gentse straten

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 18:44
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00420 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Meer vrouwennamen voor Gentse straten 2022_MV_00420 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Meer vrouwennamen voor Gentse straten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op de gemeenteraad van deze maand worden opnieuw 2 straatnamen definitief vernoemd naar een vrouw. Dit kadert in de inhaalbeweging naar meer vrouw op straat. Dat is, zoals gebleken uit het recente Canvasprogramma van Sofie Lemaire, niet alleen een ambitie van Gent, maar ook van vele andere steden. 

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 10:42

Toelichting

Kan u aangeven wat de stand van zaken is qua straten met een vrouwennaam in Gent?

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw vraag. Meer vrouw in het Gentse straatbeeld is inderdaad 1 van onze ambities die we willen realiseren via de plaatsnaamgeving. Dit is ook nodig. Tien jaren geleden was slechts 13% van de straatnamen met een persoonsnaam genoemd naar een vrouw.

Een aantal cijfers om te schetsen waar staan we vandaag de dag staan. 

In deze legislatuur werden er in totaal 41 nieuwe vrouwennamen definitief goedgekeurd, tegenover slechts 5 nieuwe mannennamen. Of anders gezegd, per 10 nieuwe straatnamen met een persoonsnaam werden 9 genoemd naar een vrouw. In totaal zijn er nu 167 vrouwennamen geregistreerd. 

We hebben in deze legislatuur, op 3,5 jaar tijd, nu evenveel vrouwennamen toegekend als de ganse voorbije legislatuur. We zijn dus met een forse inhaalbeweging bezig.  Dit is ook nodig gezien de historische achterstand. 

Op 10 jaar tijd is het aantal vrouwennamen verdubbeld, plus 100%. In vergelijking het aantal mannennamen is toegenomen met slechts 5%.

Dankzij deze inspanningen is het aandeel vrouwennamen ondertussen gegroeid van 13% naar 22%, maar zoals je hoort, we zijn er nog niet. De komende maanden zullen we daarom in hoofdzaak verder blijven kiezen voor nieuwe straatnamen genoemd naar vrouwen.

wo 29/06/2022 - 14:20