Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00415 - Mondelinge vraag van raadslid Helga Stevens: Parkeren voor bezoekers in Gaverbulk (Wondelgem)

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 18:23
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Johan Deckmyn; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00415 - Mondelinge vraag van raadslid Helga Stevens: Parkeren voor bezoekers in Gaverbulk (Wondelgem) 2022_MV_00415 - Mondelinge vraag van raadslid Helga Stevens: Parkeren voor bezoekers in Gaverbulk (Wondelgem)

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Helga Stevens

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 09:41

Toelichting

Bewoners van de Gaverbulk in Wondelgem spraken me recent aan over een al langer aanslepend parkeerprobleem in hun straat. De appartementsgebouwen in de straat beschikken elk over een aantal parkeerplaatsen voor de gebouwen, maar deze zijn niet openbaar maar privaat en voorzien van beugels. Voor bezoekers die met de auto komen, zijn er bijgevolg geen parkeerplaatsen beschikbaar.

Tot nu parkeerden bezoekers op de gras- en zandstrook veelal aan de overzijde, op het stuk grond dat langsheen tramlijn 1 gelegen is. Recent vernamen de bewoners dat dit binnenkort niet meer mogelijk zal zijn: de zone langs de tramlijn zou binnenkort afgebakend worden (met paaltjes of iets gelijkaardigs) zodat er niet meer geparkeerd kan worden. De bewoners vragen dat er een aantal parkeerplaatsen zou voorzien worden voor bezoekers (vrienden/familie, dokters/thuisverplegers, diensten/werlieden, enz.).

Vandaar mijn vragen: 

  1. Is de schepen bekend met dit probleem? Hoe staat de schepen tegenover de vraag van de bewoners?
  2. Is de schepen bereid om ervoor te zorgen dat er de nodige parkeergelegenheid zal zijn in de Gaverbulk?

 

Bespreking

Antwoord

Gaverbulk maakt deel uit van de verkaveling ‘Lange Velden’ (Fase 1). Hiervoor verleende het college op 27 april 2006 een verkavelingsvergunning. Het rooilijnplan werd op 19 december 2005 in de Gemeenteraard goedgekeurd. De door u genoemde gras- en zandstrook langsheen tramlijn 1 is in het goedgekeurde verkavelingsplan opgenomen als “openbaar / structureel groen”. Het gaat met andere woorden over een openbare groenzone, die in het kader van deze verkaveling als Groennorm werd opgelegd. In deze openbare groenzone mag er niet geparkeerd worden. Dat is strijdig met de goedgekeurde verkaveling.

Het spreekt vanzelf, dat – naast het noodzakelijke groen - ook het parkeerbehoefte voor deze wijk in de verkavelingsvergunning werd opgenomen. Deze verkaveling hanteert een parkeernorm van minimum 1 parkeerplaats per woning voor de bewoners, en 0,6 parkeerplaatsen voor bezoekers per woning. Gezien de onmiddellijke nabijheid van de drukke tramlijn 1 is deze norm zelfs geen bijzonder veeleisende norm. Het ambitieniveau zou hier zelfs hoger mogen liggen. Immers, als we de huidige normen zouden toepassen, zouden we een norm van 0,8ppl per wooneenheid voor bewoners en min 0,1ppl per wooneenheid voor bezoekers op eigen terrein hanteren. 

De parkeerplaatsen voor de bezoekers liggen in deze verkaveling allen op privaat terrein, maar zijn wel rechtstreeks toegankelijk van op de openbare weg. De ontwikkelaar van deze appartementen heeft de parkeerplaatsen voor bezoekers echter ook individueel verkocht. Het is bijgevolg aan de vereniging van mede-eigenaars om het gebruik van deze bezoekersparkeerplaatsen ter bespreking te stellen. Er mag in deze openbare groenzone niet geparkeerd worden, dit is strijdig met de verkaveling.

Het stadsbestuur is op de hoogte van de terugkerende vraag naar extra parkeerplaatsen in deze buurt. Wij hebben hier ook steeds consequent op geantwoord. De parkeer- en de groennorm waren van bij de vergunning eenduidig vastgelegd. Zowel de ontwikkelaar als de vereniging van de mede-eigenaars dienen zich aan de verkavelings- en de bouwvoorschriften te houden. 

Wij kunnen dan ook niet ingaan op de vraag om deze voorschriften te wijzigen. Dit zou immers betekenen dat de bestemde openbare groenzones zouden verdwijnen. De bestaande stadsbrede Groennorm zou hierdoor in vraag worden gesteld. Openbare groenbermen zijn niet geschikt voor bijkomende parkeerplaatsen. Persoonlijk ben ik dan ook verheugd dat de Groendienst, waarvoor mijn collega De Bruycker bevoegd is, werk maakt van de permanente groene inrichting van deze bermen.

wo 29/06/2022 - 10:36