Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00419 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Buurtskate-infrastructuur

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 18:46
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Johan Deckmyn; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00419 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Buurtskate-infrastructuur 2022_MV_00419 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Buurtskate-infrastructuur

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Er zijn de voorbije jaren al veel inspanningen geleverd om in Gent voldoende skate-infrastructuur te voorzien, tot tevredenheid van heel wat jongeren. Denk maar aan het alom geprezen skatepark in de Blaarmeersen. U zet daarnaast sterk in op het realiseren van buurtsportinfrastructuur, ook specifiek voor skaters. Terecht, de vraag daarnaar blijft dan ook groot.

Bij een laatste stand van zaken – collega De Roo vroeg er u in het verleden al naar – was er sprake van zeker twee concrete locaties: de Neptunus-site in Wondelgem en loods De Keukeleire aan de Oude Dokken.

Indiener(s)

Manuel Mugica Gonzalez

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 10:38

Toelichting

Kan u a.u.b. een stand van zaken geven qua skate-infrastructuur voor de projecten Neptunus en loods De Keukeleire?

Zitten er nog andere locaties in de – om het met een skateterm te zeggen – pipeline?

Bespreking

Antwoord

De voorbije maanden heeft de Sportdienst samen met alle betrokken diensten en partners een mooie vooruitgang weten te boeken. Hierdoor kunnen we op korte termijn een aantal bijkomende skatespots realiseren.

De twee meest recente realisaties voor skate, met skateramps in de Driebeekstraat en aan de parking van Claeys-Bouüaert, tonen opnieuw duidelijk aan dat skate veel succes kent bij jongeren.

Wat zit er allemaal in de pijplijn?

  • Site Neptunus / Botestraat

Voor de Neptunussite hebben we recent samen met de collega’s van Farys een locatie gevonden. In de nabijheid van de sporthal zal een miniramp komen. De uitvoering is voorzien voor oktober van dit jaar. Bijkomend wordt onderzocht of we als tijdelijke invulling voor het braakliggend perceel van het vroegere openluchtbad enkele urban sports elementen kunnen installeren. Dat is evenwel nog onder voorbehoud. We hebben Farys alvast gevraagd om een plan van aanpak voor te stellen voor de realisatie van een callisthenics-park en een voetbalterreintje.

  • Koopvaardelijn / loods De Keukeleire

Voor het gebruik van het terrein van de oude loods De Keukeleire aan de Koopvaardijlaan zit de overeenkomst tussen Stad Gent en Sogent in de goedkeuringsfase. De medewerkers van de Sportdienst leggen de laatste hand aan het ontwerp. De Loods De Keukeleire wordt veel meer dan gewoon een skatespot. De oppervlakte van de verharding die wordt aangepakt, bedraagt ruimschoots 400m². De zone wordt uitgerust met gereviseerde toestellen van het oude skatepark van de Blaarmeersen (met o.a. quarterpipe, funbox, oilbox, grind rail, …) en er komt een nieuwe hippe skateramp met spine van meer dan 9 meter lang! De oude industriële site zal ook opgefleurd worden met graffitti-kunstwerken en betonelementen. De werken starten in de loop van de maand oktober.

  • Hondelee

Ook in Zwijnaarde leeft de nood aan skateinfrastructuur. De Sportdienst werkt momenteel een technische en veilige oplossing uit om een skateramp te plaatsen onder de brug van de E17 op Hondelee. De vergunning voor de inname van de openbare weg is ondertussen goedgekeurd. Deze ramp is ook voorzien voor het najaar van 2022.

  • Jan Yoens

Als we nog verder vooruitkijken in de toekomst, dan is er ook voor het openluchtdomein van Jan Yoens een beperkte vernieuwing voorzien. Farys zal dit opnemen in het voorjaar van 2023. 

Ondertussen blijft de Sportdienst verder zoeken naar opportuniteiten, zo is de dienst bijvoorbeeld intensief op zoek naar een geschikte locatie in Sint-Denijs-Westrem.

wo 29/06/2022 - 10:31