Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00414 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Vaccinatiestatus Oekraïense vluchtelingen

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 18:17
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00414 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Vaccinatiestatus Oekraïense vluchtelingen 2022_MV_00414 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Vaccinatiestatus Oekraïense vluchtelingen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

We weten dat er intussen ongeveer 880 Oekraïense vluchtelingen gastvrij worden opgevangen in Gent, in gastgezinnen, bij vrienden, familie of in collectieve voorzieningen. Prioritair is dat deze mensen hier veiligheid en rust vinden. Anderzijds worden we ook in Gent geconfronteerd met een opflakkering van Corona. De vaccinatiegraad voor Corona in Oekraïne is laag: 35% voor de basisvaccinatie en minder dan 2% mensen hebben een booster gekregen. De vluchtelingen lopen nu dus een reële kans om Corona op te lopen.

Daarnaast is de algemene vaccinatiegraad in Oekraïne laag voor mazelen, rode hond en polio. Een probleem dat in de toekomst zeker ook aandacht verdient. Eind 2021 waren er nog 2 gevallen van polio in Oekraïne. In februari 2022 zou er een grote poliovaccinatiecampagne gestart worden. Maar toen kwam de oorlog...

Indiener(s)

Anita De Winter

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 09:01

Toelichting

Wordt de vaccinatie tegen Corona van de Oekraïense vluchtelingen systematisch aangepakt in Gent? Wordt er gesensibiliseerd rond de noodzaak van vaccinatie? 

Wordt op termijn ook een strategie uitgebouwd rond de andere vaccinaties (mazelen, rode hond, polio) vooral voor kinderen?

Bespreking

Antwoord

Elke nieuwe burger of persoon die zich inschrijft in het Belgisch Rijksregister komt automatisch terecht in de covid-vaccinatiedatabase (VCDB). Vanuit deze database kan ons vaccinatiecentrum uitnodigingen voor een covid-vaccinatie laten versturen door Vlaanderen. Ook Oekraïense nieuwkomers worden op deze wijze systematisch uitgenodigd voor een Covid-vaccinatie.

Op 16 juni is de Huisartsenvereniging Gent opnieuw gestart met een virtueel zorgpunt. Concreet heeft de HVG een gezondheidscoach in dienst die voornamelijk telefonisch contact opneemt met Oekraïense nieuwkomers. De gezondheidscoach is zelf van Oekraïense afkomst en heeft een medische achtergrond. Naast het overlopen van een medische vragenlijst, sensibiliseert de gezondheidscoach rond vaccinatie en TBC-screening en informeert ze over het Belgisch gezondheidszorgsysteem.
Oekraïense nieuwkomers worden zo in hun eigen taal geïnformeerd door een gezondheidscoach die zelf deel uitmaakt van de beoogde gemeenschap en die beter kan inspelen op de mogelijke weerstand tegenover vaccinatie.

Binnen de Stad werden in april al afspraken gemaakt tussen de verschillende zorgpartners m.b.t. het basisvaccinatieschema. Ook hier blijft de reguliere werking behouden. Kind & Gezin vaccineert de allerjongsten, de schoolgaande jeugd wordt gevaccineerd door de CLB’s en de volwassenen en restgroep kunnen zich laten vaccineren bij de huisartsen.
Voor de Oekraïense doelgroep ligt de focus vanuit Vlaanderen vooral op de leeftijd 0-1 jaar en de vaccinaties tegen Mazelen, Bof, Rubella en Polio.
 Momenteel is de groep Oekraïense ontheemden nog niet zo groot, waardoor dit haalbaar is. Mocht de grootte van de groep dermate stijgen, kunnen de afspraken herbekeken worden.

We geven graag mee dat er momenteel vooral inspanningen worden geleverd i.h.k.v. de toeleiding tot het virtuele zorgpunt én de TBC-screening. 

wo 29/06/2022 - 14:24