Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00426 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Impact heraanleg Brugsesteenweg op de buurt

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 18:28
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Johan Deckmyn; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00426 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Impact heraanleg Brugsesteenweg op de buurt 2022_MV_00426 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Impact heraanleg Brugsesteenweg op de buurt

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Momenteel krijgt de Brugsesteenweg tussen de Rooigemlaan en Mariakerke een nieuwe asfaltlaag. De weg is gedurende vijf weken volledig afgesloten. Inmiddels bereikten u klachten van buurtbewoners die zich geïsoleerd voelen, oa door de schrapping van buslijn 3 tijdens de werken, zonder alternatief. 

Indiener(s)

Joris Vandenbroucke

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 12:26

Toelichting

Is er overleg gepleegd met de buurt en met De Lijn bekeken of bijvoorbeeld een gefaseerde aanpak mogelijk was om volledige afsluiting van de weg te vermijden? Kan er op een of andere manier tegemoet gekomen worden aan de vragen van de buurtbewoners? 

Bespreking

Antwoord

Ik heb veel begrip voor de vragen van de buurtbewoners, maar ik vrees dat de huidige regeling de best mogelijke optie was. Voor de organisatie van deze werken werd uiteraard niet over één nacht ijs gegaan. 
De duur van de werken is nu zo kort mogelijk gemaakt, zo laat mogelijk op het schooljaar, tot zo dicht mogelijk tegen de Gentse Feesten. Op een overleg met de adviserende diensten (IVAGO, De Lijn, verkeerscentrum, hulpdiensten …) werden de omleidingen onderzocht en de impact bekeken.
De Lijn rijdt nu om via Palinghuizen en de Brugsevaart. Via de voetgangers- en fietsersbrug kan de halte “Vaartstraat” gebruikt worden.

 Een gefaseerde aanpak van de werken heeft hier geen meerwaarde. 

 Als we in dwars-fasen zouden werken dan kan lijn 3 nog steeds niet doorrijden en zouden ze dezelfde omleiding moeten volgen.

 Als we in langs-fasen zouden werken, dus telkens eerst 1 kant van de rijweg en daarna de andere dan:

  • Zou dit betekenen dat er onvoldoende ruimte blijft voor een normaal dubbelrichtingsregime. Een beurtelingse doorgang geven kan niet omwille van de verkeerslichten van de R40. Een beurtelingse doorgang zou de R40 volledig vast zetten zeggen de diensten me, waardoor de bussen evengoed in de problemen komen. Een andere oplossing zou dan een enkelrichtingsregime kunnen zijn, maar daar gaat De Lijn niet mee akkoord. Zij willen bussen altijd liefst in beide richtingen omleiden. Dit is omdat de reizigers hun opstaphalte zoeken in de directe omgeving van hun afstaphalte en omgekeerd.
  • In langsfasen werken zou de duurtijd van de werken aanzienlijk verhogen, wat ook niet wenselijk is.
  • In langsfasen werken zou de kwaliteit van de werken sterk beïnvloeden: bij asfalteren van een toplaag in twee langshelften moet een middennaad geplaatst worden. Dit is een zwak punt in het wegdek wat zorgt voor een snellere degradatie en vraagt meer onderhoud, wat op een dergelijke drukke as niet wenselijk is
  • Het zou tenslotte ook niet goed zijn voor de veiligheid van zowel de werkmannen als de weggebruikers.

Andere maatregelen om de bussen toch doorgang te verlenen, zijn niet mogelijk. Momenteel werkt de aannemer er aan de greppels en deksels. Het asfalt ligt er nog, maar overal zitten gevaarlijke putten. In een volgende fase wordt het asfalt 10 tot 12 cm diep afgefreesd. U zal begrijpen dat busverkeer in een dergelijke situatie niet mogelijk is.

De Lijn zelf wil voor haar reizigers uiteraard de bestaande reiswegen, dienstregeling/reistijd en aangeboden busfrequenties zo veel mogelijk aanhouden. Mogelijke omleidingsroutes zijn vaak beperkt: niet alle straten zijn geschikt om frequent bussen door te laten rijden. Veel straten zijn hiervoor te smal, met te scherpe bochten of beperkte circulatiemogelijkheden. De Lijn moet zoals u weet ook budgetneutraal werken, waardoor men met omleidingen ook binnen de bestaande inzet van chauffeurs en materiaal moet blijven. 

Op de vraag of er andere mogelijkheden zijn, moet ik meegeven dat er noch vanuit de stad noch vanuit De Lijn middelen beschikbaar zijn om shuttlediensten of andere alternatieven te voorzien. Personen die minder mobiel zijn, kunnen wel gebruik maken van de diensten van Trivelo, de fietstaxidienst van de Fietsambassade.

Na de werken zal er een afzonderlijke busbaan zijn, waardoor de bus op de Brugsesteenweg stipter en vlotter zal kunnen rijden. De inspanningen die nu van de busreizigers gevraagd worden, zullen hen dus straks zeker ook ten goede komen.  

wo 29/06/2022 - 10:39