Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00431 - Mondelinge vraag van raadslid Carl De Decker: Piepende tramsporen - resultaten geluidsanalyse

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 18:40
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Johan Deckmyn; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00431 - Mondelinge vraag van raadslid Carl De Decker: Piepende tramsporen - resultaten geluidsanalyse 2022_MV_00431 - Mondelinge vraag van raadslid Carl De Decker: Piepende tramsporen - resultaten geluidsanalyse

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Ik stelde u eerder al enkele vragen over de geluidsoverlast door passerend tramverkeer, wegens piepende tramsporen, vooral waar de tram een bocht neemt. Ik bleef de voorbije maanden reacties krijgen van heel wat buurtbewoners: aan de Zuid, de Coupure, enz.

Eerder dit jaar gaf u in uw antwoord o.a. volgende reactie van De Lijn mee m.b.t. een lopende geluidsanalyse, ik citeer:

“Binnen De Lijn wordt op diverse fronten gewerkt aan deze problematiek. De doelstelling van de lopende geluidsanalyse is bijkomende actiepunten detecteren om het booggeluid te milderen, wetende dat een tramvoertuig binnen gesloten bestrating/bebouwing en tussen regulier stadsverkeer een blijvende geluidsdruk met zich meebrengt. De resultaten van de studie worden tegen eind mei verwacht. Het optimaliseren van de smeersystemen (test lopende) op de tramvoertuigen kan bijdragen aan het verminderen van het geluid.”

De Lijn gaf toen ook aan het beter werkende smeersysteem van de Hermelijn-trams te zullen testen op de Albatrossen.

Gezien de blijvende klachten van buurtbewoners ben ik erg benieuwd naar de resultaten van de studie. Hopelijk komen daar oplossingen uit voort die de geluidsoverlast kunnen wegnemen, of minstens verbeteren.

Indiener(s)

Carl De Decker

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 14:36

Toelichting

Zijn de resultaten van deze studie – die eind vorige maand verwacht werden – reeds gekend?

Zo ja, kwamen er oplossingen voor de geluidsoverlast uit voort? Binnen welke termijn kunnen die geïmplementeerd worden?

Bespreking

Antwoord

Bij het Mobiliteitsbedrijf zijn er de laatste weken geen meldingen of klachten binnengekomen van geluidshinder door trams. Klachten die we via het kabinet ontvangen, zijn ook zeer beperkt en worden meteen doorgegeven aan De Lijn.   

We mochten op uw vragen volgende antwoord ontvangen van De Lijn, ik citeer:

“Naar aanleiding van deze vraag, kunnen we (=De Lijn) melden dat de laatste geluidsmetingen pas eind mei werden uitgevoerd. Dit was omdat er testen in verschillende weerssituaties dienden te worden uitgevoerd. Het rapport wordt tegen juli verwacht en zal in de zomermaanden eerst door diensten binnen De Lijn verder geanalyseerd worden.”

Verder geeft De Lijn ook nog volgend antwoord mee betreffende het smeersysteem:

“Wat smeersystemen betreft, wordt voorzien om 20 Albatrossen uit te rusten met railkopsmeersysteem. Dit loopt echter enige vertraging op door toeleveringsproblemen bij de leverancier. De inbouw van de systemen start normaliter in najaar 2022.”

wo 29/06/2022 - 10:44