Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00428 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: oproep sociale cohesie Desteldonk

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 18:49
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Johan Deckmyn; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00428 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: oproep sociale cohesie Desteldonk 2022_MV_00428 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: oproep sociale cohesie Desteldonk

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Vorige maand keurde deze raad een open oproep goed om werk te maken van de sociale cohesie in Desteldonk, vertrekkend vanuit de jeugd.  Op die manier wil de Stad aan de slag gaan met het signaal dat er weinig ontmoetingskansen zijn voor de inwoners van Desteldonk. Dit kwam ook expliciet naar voor bij het wijkbudget.

We lezen de oproep als dat er in Desteldonk duidelijk genoeg volk is die het gebrek aan ontmoetingskansen ondersteunt, maar slagkracht miste om deze ideeën te realiseren in het kader van het Wijkbudget. 

 

Indiener(s)

Bert Misplon

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 14:16

Toelichting

 • Hoeveel organisaties dienden een project in op deze oproep? 
 • Wanneer is de keuze van de partner gekend?
 • Hoe zal er op toegekeken worden dat deze partner gebruik maakt van de vele ideeën en bereidwillige handen in Desteldonk, in het bijzonder van de jongeren? 

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw vraag. Het klopt inderdaad dat we bij het wijkbudget vele signalen meekregen hoe de wijk beter zou kunnen. Zo ook in de Kanaaldorpen. Daar kwam onder andere de vraag naar omkadering voor jongeren duidelijk naar voor. Het is inderdaad sinds jaren een lacune in het aanbod in het gebied. Die vraag kon niet meteen in cocreatie worden aangepakt, we besloten als Stad om zelf met het signaal aan de slag te gaan. Er is dus een open oproep gekomen, en 

 • Ik kan u alvast meegeven dat er in totaal vier kandidaten waren voor de selectie – één ervan kwam te laat binnen en kon niet meegenomen worden in de selectie
 • De jury kwam samen op donderdag 23 juni in Desteldonk en had een grondig gesprek met de drie kandidaten. De jury bestond onder meer uit 4 bewoners die uiteindelijk bepalend waren voor de beslissing
  1. Daarvan zijn er drie Desteldonkse ouders van jonge kinderen. Van de drie waren er twee nieuwere bewoners en één geboren en getogen. 
  2. Daarnaast was er één van de indieners van het wijkbudget.

De beslissing werd unaniem genomen. De beslissing komt op 7 juli voor op het college. De kandidaten worden dan ten laatste op 8 juli telefonisch verwittigd door de wijkregisseur.

 • De wijkregisseur is het aanspreekpunt voor de projectuitvoerder. Maar er leven veel ideeën in Desteldonk en bij het vormgeven van deze functie van jeugdopbouwwerk willen we daar verder maximaal gebruik van maken. Daarom richten we een steungroep op die de gekozen kandidaat op geregelde tijdstippen zal bevragen over het proces en advies geven om de werking zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de noden van het dorp. Die groep bestaat uit 
  1. Enkele ouders van jonge kinderen van Desteldonk, 
  2. de wijkregisseur, 
  3. iemand van vzw Bark, de vzw van de wijkbudgetprojecten in de Kanaaldorpen
  4. de antennewerker van het lokaal dienstencentrum Wibier 
  5. diensten beleidsparticipatie en jeugddienst

De steungroep is nog in ontwikkeling. De wijkregisseur legde een aantal huisbezoeken af en deed een open info moment. Momenteel zijn er dus 7 formele toezeggingen om hier deel van uit te maken. Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden. We plannen een nieuwsbrief voor alle bewoners waar we zullen oproepen om mee te werken. 

Op die manier zijn we ervan overtuigd dat de nieuwe jeugdopbouwwerker meteen maximaal gebruik zal kunnen maken van het bestaande netwerk in de Desteldonk. Met die omkadering willen we dat opbouwwerk een vliegende start laten nemen.

wo 29/06/2022 - 10:26