Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00417 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Verlies van grondwater bij het boren van waterputten

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 18:07
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Johan Deckmyn; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00417 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Verlies van grondwater bij het boren van waterputten 2022_MV_00417 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Deckmyn: Verlies van grondwater bij het boren van waterputten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

We horen het de laatste jaren steeds vaker zeggen: het grondwater is schaars en we moeten er zorg voor dragen. Gentenaars die een waterput willen of moeten steken zijn echter genoodzaakt om hierdoor grondwater weg te pompen. Er zijn voorbeelden van Gentenaars die door de aankoop van een woning een put van 5000 liter moeten voorzien. Daarom krijgen zij van de Stad Gent een vergunning om vier weken grondwater op te pompen.

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 10:06

Toelichting

  • Wat is de houding van de schepen ten aanzien van deze problematiek? 
  • Hoeveel vergunningen zoals deze werden er grosso modo in 2021 en 2022 al toegestaan? 
  • Werd er al onderzocht of er geen effectieve methodes bestaan om dit water te bufferen, op te slaan of terug te laten vloeien in de onmiddellijke omgeving?

 

Bespreking

Antwoord

Vorige week kwamen bemalingen al uitgebreid aan bod in de commissie MPF tijdens de presentatie van Dienst Toezicht over hun proactief project rond bemalingen. Het is duidelijk dat bemalingen absoluut een prioriteit zijn voor ons als Stad. Getuige daarvan het proactief project maar ook het proefproject rond hergebruik van bemalingswater dat we in 2019 hebben opgestart. 

Stad Gent voert een actief beleid om de impact van bemalingen zoveel mogelijk te beperken. We doen dit in de eerste plaats via ons vergunningenbeleid en in onze adviezen waar we niet de vergunningverlenende overheid zijn, waarbij we een cascade volgen: 

  • het debiet zoveel mogelijk beperken
  • Infiltratie
  • nuttig hergebruik
  • en slechts in laatste instantie afvoer waarbij we eerst kijken of lozing in oppervlaktewater mogelijk is en als dat niet kan in een RWA-stelsel. Enkel als dat niet mogelijk is, kan het water (mits goedkeuring van de beheerder) in een gemengde riolering geloosd worden. 

We zijn momenteel ook in de laatste rechte lijn in de opmaak van een beleidsvisie die verdere stappen naar een meer duurzame bemalingspraktijk voorbereidt, zoals meer systematisch inzetten op peilgestuurd bemalen. 

Wat betreft bronbemalingen voor regenwaterputten wil ik toch beginnen met benadrukken dat het positief is dat Gentenaars een regenwaterput plaatsen. Bij nieuwbouw en grote renovaties is het plaatsen van regenwaterputten bovendien verplicht door Vlaanderen. Regenwaterputten hebben heel veel voordelen, zowel voor de burger als voor de maatschappij en zijn absoluut een goede zaak in de strijd tegen droogte.

Voor burgers heeft dit heel wat financiële voordelen: zij kunnen tot de helft van hun waterfactuur besparen – toch enkele honderden euro’s per jaar - en door de verminderde kalkaanslag gaan toestellen als wasmachines langer mee.

Maatschappelijk 

  • beschermen regenwaterputten tegen wateroverlast bij hevige regenbuien omdat ze de afvoer van water naar de riolering vertragen
  • helpen ze om drinkwatertekorten te voorkomen bij lange droogteperiodes 
  • wordt er op energie en grondstoffen bespaard omdat er minder drinkwater moet worden geproduceerd.

Specifieke cijfers over bronbemalingen voor regenwaterputten hebben we niet. In ons software systeem kunnen we wel zoeken op een Vlaremrubriek (zoals rubriek 53.2 voor bronbemalingen) maar niet op de reden waarom die rubriek wordt aangevraagd. 

wo 29/06/2022 - 16:19