Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00429 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Organisatie jobdates : van bedrijf naar bedrijf per fiets - i.s.m. VDAB en VOKA

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 18:32
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00429 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Organisatie jobdates : van bedrijf naar bedrijf per fiets - i.s.m. VDAB en VOKA 2022_MV_00429 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Organisatie jobdates : van bedrijf naar bedrijf per fiets - i.s.m. VDAB en VOKA

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Er is een dermate krapte op de arbeidsmarkt dat er per openstaande vacature gemiddeld minder dan 2 kandidaten solliciteren. Werken in eigen regio kan net een troef zijn, en voor korte verplaatsingen (<5 of 10km) naar het werk kan de fiets ingezet worden. Het is ook relatief goedkoop. 

In enkele Vlaamse gemeenten start men dan ook met jobdates te organiseren, ism VDAB en VOKA bv, waarbij men met de fiets met de werkzoekenden langs de verschillende bedrijven met vacatures gaat. Hierdoor kunnen sollicitanten op een laagdrempelige en aangename manier kennis maken met het aanbod aan openstaande vacatures bij lokale werkgevers, en hoopt men de werkzoekenden, maar ook werkende inwoners uit de ruimere regio, warm te maken om dichter bij huis te werken en met de (deel)fiets naar het werk te gaan.

Hiermee worden verschillende doelstellingen beoogd : werken in eigen regio promoten bij werkzoekenden; werkzoekenden op een laagdrempelige manier laten kennismaken met openstaande vacatures; werkzoekenden stimuleren om op een duurzame manier te solliciteren en naar het werk te pendelen; werknemers overtuigen van gebruik (deel)fiets voor woon-werkverkeer. In maart informeerde ik via een SV naar de mobiliteit naar moeilijker bereikbare bedrijvenzones. 

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 14:18

Toelichting

Organiseert de stad dgl. ‘jobdates met de fiets’ al?

  • Zo ja, met welke partners, en hoe wordt dit geëvalueerd/bevonden? Graag feedback op het succes ervan. En kan dit beter, en welke initiatieven zal de stad nemen om dit te verbeteren? Rol ‘mobicoach’ hierin?
  • Zo neen, is de stad bereid om ism VDAB en werkgevers en werknemersorganisaties dergelijke (proef)projecten – jobdate met de fiets - op te zetten ? Wanneer start de stad daarmee, naar welke zone, hoe wordt dit bekend gemaakt?

Bespreking

Antwoord

Ik vermoed dat u verwijst naar het initiatief 'De Grote Versnelling'? Dat is een samenwerking tussen Vlaanderen, de provincies en de lokale besturen. Het heeft als doel het fietsbeleid in Vlaanderen te verdiepen en te versnellen. 

En dat is een goede zaak. Ik hoef u niet te overtuigen van de voordelen van fietsen collega Taeldeman, fietsen is gezond, beter voor het milieu en goedkoper dan de auto. En de fiets is ook fan van Gent, getuige de Europese fietsersfederatie die voor Gent koos als locatie voor hun internationaal congres 'Velo City' in 2024! Iets waar ik al schepen van toerisme, samen met collega Watteeuw natuurlijk, heel blij mee ben. 

Het klopt dat VDAB en Voka binnen 'de grote versnelling' een project hebben lopen getiteld 'Jobdate op de fiets'. Daar koppelt men fietsbeleid aan mobiliteit in functie van werk en arbeidsmarkt. En ook dat is een goede zaak, want de mobiliteit en werk gaan natuurlijk samen. Wie niet op het werk geraakt, geraakt ook moeilijk aan het werk. Dat is ook waarom we hier in Gent een 'Max Mobiel' hebben, en waarom de Stad ook fietslessen aanbieden voor wie dat nog niet geleerd heeft.

Ik deel het idee dat we werkzoekenden, maar zeker ook arbeidsbemiddelaars, naar de bedrijven toe moeten brengen. Ik geloof ook dat wij daar als lokale overheid mee een faciliterende en stimulerende rol in kunnen opnemen. 

Momenteel werken wij dan ook al vanuit die filosofie:

  • Onze dienst Werk & Activering en opleidingsfonds TRAVI hebben bijvoorbeeld al een 'wandel-jobdate' georganiseerd.  Daarbij konden zo'n 23 werkzoekenden een wandeling maken door Gent met verschillende stops waar men kon kennismaken met openstaande interimvacatures. 
  • Wij hebben ook al fietstochten opgezet in ons havengebied. Die hadden een dubbele doelstelling: 
    • Werkzoekenden en arbeidsbemiddelaars vertrouwd maken met bedrijven in onze haven. 
    • Maar ook tonen dat de haven ook per fiets bereikbaar is (al kan dat natuurlijk nog beter en veiliger). Zo brachten we o.a. een bezoek aan Stora Enso en Bleckmann. Er werd vertrokken van aan Dampoort en van aan het dorpsplein van Oostakker. 

De evaluatie van die initiatieven zijn positief en het initiatief wordt herhaald: op 22 september 2022 is er opnieuw zo'n fietstocht langs bedrijven in het havengebied. 

  • Er zijn ook plannen om de 4de jobbeurs in het havengebied te omkaderen met bedrijfsbezoeken per fiets, in samenwerking met VDAB, maar dat is voor de verdere toekomst (mei/juni 2023) en moet nog vorm krijgen. 
  • En er is een website in voorbereiding, in samenwerking met de mobicoach, waar alle mobiliteitsoplossingen voor werkzoekenden worden op gebundeld. De website moet vooral gebruikt worden door arbeidsbemiddelaars, die hiervoor onze toegangspoort zijn tot werkzoekenden.  

U ziet, duurzame mobiliteitsoplossingen - waaronder de fiets - worden nu al meegenomen in ons tewerkstellingsbeleid. Want nogmaals. Een van de drempels naar werk is vervoersarmoede. Vele werkzoekenden in de bestaande arbeidsmarktreserve beschikken niet over een rijbewijs B. Een groot aandeel zelf, want de cijfers die we hebben wijzen in de richting van 50%. De fiets kan dus zeker een deel van het antwoord zijn in de aanpak van vervoersarmoede - zeker naar gebieden die slecht bediend worden door openbaar vervoer en/of waar men volcontinue aan de slag is.  Onze Dienst Werk & Activering werkt dan ook samen met het IVA Mobiliteitsbedrijf, waar men reeds 11 jaar fietslessen aanbiedt, en verwijst werkzoekenden in vervoersarmoede door naar MobiBedrijf en Max Mobiel. 

wo 29/06/2022 - 14:48